Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İnverted Papilloma'da Endoskopik Medial Maksillektomi: 2 Olgu Sunumu
 

İnverted Papilloma'da Endoskopik Medial Maksillektomi: 2 Olgu Sunumu

Avcı S., Ergün T.

AMAÇ: Burun lateral duvarında yerleşen 2 inverted papilloma olgusuna uygulanan endoskopik medial maksillektomi tekniği ve sonuçlarının literatür eşliğinde sunumu. Olguların özellikleri: Elli iki ve 68 yaşlarında 2 erkek olgu son yıllarda giderek artan burun tıkanıklığı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Anterior rinoskopide her iki hastada da unilateral düzensiz yüzeyli polipoid kitlenin nazal pasajı doldurduğu görüldü. Çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografilerinde benzer şekilde maksiler sinüs havalanmasını oblitere eden, orta ve alt konka ile devamlılığı bulunan ve posteriorda koanal düzeye kısmen uzanımı izlenen polipoid kitleler olarak rapor edildiler. Alınan preoperatif punch biopsi sonuçları inverted papilloma olarak rapor edildi. Tedavi ve prognoz: Her iki hastaya da endoskopik medial maksillektomi uygulandı. Postoperatif 12 ve 18. aylarda yapılan endoskopik kontrollerinde herhangi bir nüks belirtisi görülmedi. YORUM: Geçmişte burun lateral duvarında ve maksiller sinüste yerleşen neoplaziler için eksternal prosedürler kullanılmıştır. Endoskopik sinüs cerrahisindeki gelişmeler bu gruptaki bazı hastalıkların endoskopik teknikler ile tedavisini mümkün kılmıştır. Endoskopik medial maksillektomi daha invaziv eksternal cerrahi yaklaşımlarla benzer kür oranlarıyla bir alternatif olarak kullanılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-082

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale