Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Eş Zamanlı Orta Ve Alt Koka Bülloza
 

Eş Zamanlı Orta Ve Alt Koka Bülloza

Yazıcı H., Sarıkaya Y., Doğan S., Karataş M., Metin M., Bayraktar C., Gezmiş E.

AMAÇ: Nazal konkalar nemlendirme, ısıtma, filtrasyon ve hava akımının düzenlenmesi gibi fonksiyonları olan yapılardır. Orta ve üst konka bülloza sık görülmekle beraber alt konka bülloza daha seyrek görülmektedir. Bununla beraber alt ve orta konka bülloza beraberliği daha da seyrek görülür. Genelde semptom vermemesine rağmen ileri derecede büllöz ve hipertrofik alt konkalar rinojenik başağrısı ve nazal obstrüksiyon ile prezente olmaktadır. Genellikle paranazal sinüs BT’de insidental olarak saptanır. Semptomatik vakalarda cerrahi tedavi gerekmekle beraber, asemptomatik vakalarda tedaviye gerek yoktur. Bu olgu sunumu ile alt ve orta konka büllozalı bir hastadaki tanı ve tedavi yaklaşımımız ve yaptığımız literatür taraması sunulmaya çalışıldı. Olgunun özellikleri:Burun tıkanıklığı ve alın ve göz çevresinde ağrı şikayeti ile başvuran 18 yaşındaki hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sırasında paranazal BT’sinde bilateral orta ve sol alt konka bülloza saptandı. Tedavi ve prognoz: gaa da opere edilen hastanın endoskopik yaklaşım ile orta ve alt konka lateral yarısı submukozal rezeke edildi. Hastanın postoperatif üç aylık takiplerinde herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Hastanın baş ağrısı şikayetinde düzelme sağlandı. YORUM: Baş ağrısı etyolojisinde nazal patolojiler oldukça sık görülmektedir. Hastanın yapılan fizik muayenesinde her zaman tespit edilemeyen orta ve alt konka büllozaların teşhisi paranazal BT ile oldukça kolaydır. Semptomatik hastaların şikayetleri cerrahi tedavi ile düzeltilebilir. Nadiren görülen orta ve alt konka bülloza vakaları baş ağrısı etyolojisinde kbb hekimlerinin göz önünde bulundurması gereken bir durumdur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-079

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale