Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Destrüktif Dev Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu
 

Destrüktif Dev Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu

Eryılmaz A., İriz A., Kılınç B. S., Eker F., Türkay B.

AMAÇ: Mukoseller paranazal sinüslerin yavaş büyüyen, kronik, lokal agresif seyreden, kistik lezyonlarıdır. Maksiller sinüs mukosellerinin prevelansı %2,7-10 arasında değişmektedir. Kist duvarı yalancı çok katlı yassı epitel veya küboid epitelden oluşur. İyi huylu olmalarına rağmen kemik harabiyeti yapma ve komşu yapılara doğru genişleme kapasiteleri vardır. Paranazal sinüs mukoselleri en sık frontal ve etmoid sinüslerden kaynaklanırlar. Daha önce sino-nazal cerrahi geçirmemiş olan hastalarda kemik harabiyetine yol açan dev maksiller sinüs mukoselleri oldukça seyrek görülür. Progresif olarak çevreye doğru büyüyen bu lezyonlar kemik duvarda destrüksiyona yol açarak komşu anatomik yapılara uzanabilir. Semptomlar genellikle bu büyüyen kitlenin çevre dokulara yaptığı basıya bağlıdır. Bilgisayarlı tomografi en önemli tanı aracıdır. Maksiller sinüs mukosellerinin tedavisi cerrahidir. OLGU: Olgumuzda sol üst damakta şişlik ve yüzün sol tarafında ağrı ve şekil bozukluğu şikayetleri olan 27 yaşında bir erkek hastanın çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde dev sol maksiller sinüs mukoseli saptanmıştır. Hastaya sol caldwell luc operasyonu ve sol middle meatal antrostomi uygulanmış ve kist cidarı ile beraber eksize edilmiştir. Hastanın 8 aylık takiplerinde nüks izlenmemiştir. YORUM: Hastalığın ayırıcı tanısı ve tedavi seçenekleri literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-076

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale