Frontal Sinuste Multipl Osteom

Eyibilen A., Soyalıç H., Koç S., Somuk B.T., Markoç F., Erdoğan S. A.

AMAÇ: Osteomlar benign, iyi diferansiye matür kemik dokusundan oluşan osteojenik neoplazilerdir. Paranazal sinus osteomları genellikle frontal sinuste görülmelerine rağmen diğer sinüsleri de tutabilir. OLGU: Uzun süredir devam eden baş ağrısı şikayeti ile 58 yaşında erkek hasta kliniğimize başvurdu. Paranazal bilgisayarlı tomografide sol frontal sinüste yaklaşık 2x1 cm, sağ frontal sinüste yaklaşık 1.5x1 cm boyutlarında lobüle konturlu iki adet heterojen hiperdens kalsifiye lezyonlar görüldü. Osteoplastik flep yaklaşımı ile frontal sinusteki osteomlar eksize edildi. YORUM: Her iki frontal sinüs içerisinde yerleşmiş multipl osteom olgusu sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-080

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale