Sfenokoanal Polip: Olgu Sunumu

Tekin M., Karataş M., Çam H. O., Özdamar İ. O.

AMAÇ: Bu bildiri ile intranazal kitlelerin ayırıcı tanısında ender rastlanan sfenokoanal polipli bir hastaya tanı ve tadavi yaklaşımımızı ve yaptığımız literatür çalışmasını sunmaya çalıştık. Olgunun özellikleri: Burun tıkanıklığı ve ense ağrısı ile başvuran 13 yaşında bayan hastada yapılan muayensinde sfenoid sinüsten koanaya uzanan polibe kitle izlendi. Paranazal sinüs tomografisi ile değerlendirilen hastaya sfenokoanal polip teşhisi konularak operasyon planlandı. Tedavi ve Prognoz: hasta genel anestezi altında endonazal endoskopik yaklaşım ile opere edildi. Hastada operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Hastanın 12 aylık takibinde nüks izlenmedi. YORUM: Koanal polipler herhangi bir sinüsten kaynaklanan ve nazofarenkse uzanım gösteren izole poliplerdir. Sfenoid sinüsten köken alıp sfenoetmoid resesi genişleterek koana, nazofarenks ve orofarenkse uzanan kistik polipoid oluşumlara ise sfenokoanal polip adı verilir. Anterior rinoskopide antrokoanal polipler ile karışabilmektedir. Bilgisayarlı tomografi ve nazal endoskopi bu kitlelerin ayırıcı tanısını oldukça kolaylaştırmıştır. Tedavide basit polipektomi ve endoskopik endonazal polipektomi uygulanmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-095

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale