Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Orta Konka Lateralinden Kaynaklanan Olfaktör Nöroblastom Olgusu
 

Orta Konka Lateralinden Kaynaklanan Olfaktör Nöroblastom Olgusu

Kırış M., Berçin A.S., Müderris T., Sevil E., Çakar H.

AMAÇ: Bu yazıda endoskopik cerrahi tedavi uygulanan, orta konka kaynaklı olfaktör nöroblastom olgumuz literatür ışığında sunulmuştur. OLGU: 21 yaşında kadın hasta burun tıkanıklığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yaklaşık 5 aydır, giderek artan burun tıkanıklığından yakınan hastanın, sorgulandığında 2 aydır da devam eden koku almada güçlük şikayetinin olduğu anlaşıldı. Hastanın burun kanaması, ağrı, görme ile ilgili bir şikayeti yoktu. Yapılan fizik muayenesinde göz hareketleri normaldi. Yüzde şişlik izlenmedi. Nazal endoskopik muayenesinde sol nazal pasajı tümüyle dolduran, septumu sağa iten ve nazofarenkse uzanan polipoid kitle izlendi. Sağ nazal pasajda kitle izlenmedi. Boyun muayenesinde lenfadenopati izlenmedi. Kulak zarları, orofarenks ve larenks muayenesi doğal izlendi. BT’de; sol nazal kaviteyi ve etmoid hücreleri doldurarak ekspansiyon oluşturan, nazal kaviteyi oblitere edip posteriorda koanadan nazofarenks ve orofarenks düzlemine uzanan kitle izlendi. Sol anterior etmoid hücreler düzleminde kribiform platede yer yer milimetrik boyutlu defektler dikkat çekti. MRG’de ise; BT’de tariflenen kitlede yoğun kontrast tutulumu görüldü. Kitlenin intrakranial ve orbital uzanımı saptanmadı. Frontal düzlemde dural yüzeylerde patolojik opaklaşma saptanmadı. Kitleden alınan biyopsi olfaktör nöroblastom olarak raporlandı. Hastaya endoskopik sinüs cerrahisi ile tümör eksizyonu operasyonu yapıldı. Eksternal yaklaşıma ihtiyaç duyulmadan tümör endoskopik olarak tümüyle çıkarıldı. Tümör dokusunun sol orta konka lateralinden kaynaklandığı, maksiller sinüs ostiumuna uzandığı, lamina papyraceayı erode ettiği, frontal resese uzandığı görüldü. Lamina papyracea altındaki periorbitanın salim olduğu izlendi. Olfaktör bulbus ve etmoid çatı salim izlendi. Cerrahi sınırlardan alınan biyopsilerin frozen inceleme sonucu "tümör negatif " olarak raporlandı. Cerrahi sonrası tümör konsey toplantısında sunulan vaka için postoperatif radyoterapi verilmesi kararlaştırıldı. Tedavi sonrası hastanın 6. aya kadar olan takiplerinde lokal nüks izlenmedi. YORUM: Günümüze kadar literatürde yaklaşık 1200 olfaktör nöroblastom vakası rapor edilmiştir. Literatürü taradığımızda orta meatus kaynaklı sadece bir tane olfaktör nöroblastom vakası rapor edildiğini gördük. Bizim vakamız ise orta konka lateralinden kaynaklanmasından dolayı literatürdeki ikinci vakadır. Literatür incelendiğinde, olfaktör nöroblastom tanıdan tedaviye ve takibe kadar görüş birliğinin olmadığı malign bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedavisinde ise son yıllarda, uygun vakalarda eksternal ya da kombine yaklaşım yerine endoskopik yaklaşımın daha çok tercih edildiğini görmekteyiz. Sadece endoskopik yöntem kullanılarak rezeke edilen, köken aldığı bölge itibariyle tipik olmayan bu nadir vakanın, bu hastalığın anlaşılmasında ve tedavisi konusundaki yaklaşımlara da katkısının olmasını umuyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-089

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale