Olgu Sunumu:Pnömosinus Dilatans

Akçay A., Çelik M., Çayönü M., Erdoğan M. M.

AMAÇ: Pnömosinus dilatans paranazal sinüslerde nadir görülen ve olgularda semptomatik veya kozmetik açıdan problem oluşturan bir durumdur. Bu olgu sunumunda bilateral frontal pnömosinüs dilatans saptanan bir vaka değerlendirilecektir. Olgunun özellikleri: Medikal tedaviye yanıt vermeyen kronik baş ağrısı nedeniyle kulak burun buğaz kliniğimize başvuran 29 yaşındaki erkek hastanın yapılan fizik muayene ve paranazal sinuslerin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesinde, her iki frontal sinüsün alın bölgesini tamamen kaplayan dev pnömosinus dilatansı saptanmıştır. Ayrıca her iki osteomeatal kompleksi daraltan bilateral büllöz konkası, osteomeatal komplekste sınırlı bir mukozal kalınlaşma ve septumda sola olan deviasyon paranasal sinüs tomografisinde saptanan diğer bulgulardı. Ek olarak hastanın alın bölgesinde pnömosinüs dilatansın neden olduğu kozmetik deformite mevcuttu. Tedavi ve prognoz: Hastaya genel anestezi altında bilateral meatal antrostomi, frontal resess açılması, ön etmoidektomi, büllöz konka açılması ve septoplasti operasyonları yapıldı. Hastanın ameliyat sonrası yapılan kontrollerinde baş ağrısı şikayetinde düzelme olduğu öğrenildi. YORUM: Her ne kadar frontal pnömosinüs dilatans ile ilgili deneyimimiz bu vakayla sınırlı olsa da, literatür değerlendirildiğinde frontal pnömosinüs dilatans vakalarında frontal sinüsün havalanmasını bozan osteomeatal kompleks patolojileri, nasal septum deviasyonu ve konka bülloza gibi patolojilerin kronik frontal baş ağrısına ve oftalmik ağrıya neden olduğu saptanmıştır. Bu nedenle mevcut literatürde belirtildiği gibi semptomlara yönelik yapılacak cerrahinin frontal pnömosinüsün havalanmasını sağlayacak şekilde yapılması gereklidir. Sunulan bu vakada da yapılan cerrahi müdahale ile frontal sinüs havalanması sağlanmış ve hastanın takibinde kronik baş ağrısı şikayetinin dramatik bir şekilde düzeldiği görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-087

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale