Onkositik Schneiderian Papilloma

Aşık M, Turhan M., Yaprak N., Özbudak H. İ., Toru S. H.

AMAÇ: Sinonasal traktusun benign tümörlerinden olan papillomlar schneiderian membrandan köken alırlar. Histolojik olarak fungiform, inverted ve onkositik olmak üzere üç tipi mevcuttur. Bunlar içinde en nadir görüleni onkositik tiptir. Burun tıkanıklığı, anosmi, yüzde şişlik gibi semptomlara yol açan bu lezyonlar lokal invazyon ve malign transformasyon gösterebilirler. Bu yazıda literatürde nadir görülen, sinonasal traktus papillomalarından olan onkositik schneiderian papilloma bir olgu eşliğinde tartışılmıştır. OLGU: Olgumuz 60 yaşında erkek hasta, yaklaşık 1 yıl önce başlayan ve giderek artış gösteren burun sol tarafında tıkanıklık ve burun akıntısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın ek başka bir şikayeti mevcut değildi. Yapılan muayenesinde sol nasal kaviteyi dolduran, sol alt konkayı laterale iten, pembe-kırmızı renkte kitlesel lezyon izlendi. Hastanın çekilen paranasal sinüs BT'sinde sol maksiller sinüsü tamamen dolduran ve nasal kaviteyi totale yakın oblitere eden yumuşak doku dansitesinde kitlesel lezyon izlendi. Hastanın paranasal sinüs MRG'sinde sol frontal, sol anterior-posterior etmoid ve maksiller sinüs havalanmasının kaybolduğu ve sol maksiller sinüs ostiumunu ileri derecede genişleten, sol nasal kaviteyi tamamen dolduran kitlesel lezyon izlendi. Frontal ve etmoid sinüslerde sinüzit ile uyumlu görünüm olduğu saptandı. Hastadan alınan biopsi sonucu onkositik schneiderian papillom olarak raporlandı. Hastaya endoskopik medial maksillektomi ve gingivobukkal yaklaşım ile maksiller sinüsten total kitle eksizyonu uygulandı. Hastanın postoperatif takiplerinde herhangi bir nüks gözlenmedi. YORUM: Benign olmasına rağmen lokal invazyon, rekürrens ve malign transformasyon gösterebilen onkositik schneiderian papillomaların tedavisinin esasını cerrahi oluşturur. Lezyonun tamamının eksize edilmesi rekürrenslerin önlenmesinde, sık endoskopik muayene ise rekürrenslerin erken aşamada farkedilerek tedavi edilmesinde izlenmesi gereken yoldur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-088

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale