Nadir Bir Olgu: Nazal Kordoma

Eyibilen A., Somuk B.T., Soyaliç H., Gökçe E., Arıcı A., Koçak C.

AMAÇ: Biz yazımızda, nazal kist gibi görünen, literatürde nadir bildirilen intranazal kordomalı bir olguyu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. Olgunun özellikleri: 47 yaşında erkek hasta kliniğimize yaklaşık 6 aydır olan burun tıkanıklığı, burun akıntısı, horlama ve baş ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Yapılan rinoskopik muayenesinde septumun sağa deviasyonuna yol açan, sol nazal pasajı tamamen dolduran kitle görüldü. Hastanın çekilen paranazal sinüs tomografisinde sol nazal kaviteyi tama yakın dolduran 48*35 milimetre boyutlarında, yer yer kistik alanlar içeren düzgün konturlu kitle tespit edildi. Ayırıcı tanısının daha iyi yapılabilmesi amacıyla hastaya MR tetkiki uygulandı ve sonucunda sol nazal pasajda frontal sinüs tabanı düzeyinden başlayarak inferior konka düzeyine kadar uzanım gösteren, nazal septumda sağa doğru yaylanmaya yol açarak nazal pasajı ekspanse eden, düzgün kontürlü kitle gözlendi. Kitle 46*43*27 milimetre boyutlarında, ince kapsüllü ve kistik karakterdeydi. Tedavi ve prognoz: Hastaya genel anestezi altında endonazal endoskopik yaklaşımla cerrahi yapıldı.. Kitlenin anterior duvarına yapılan insizyon sonrasında içerisinde seröz karakterde sıvı aspire edildi. Posteriorda kafa tabanından başlayarak anteriorda nazal valv bölgesine kadar kitle kemik duvardan diseke edilerek kitle total olarak çıkartıldı.. Kafa tabanı ve nazal çatı kemik duvar sağlıklı olarak değerlendirildi. Lezyonun postoperatif histopatolojik incelemesinde kordoma olduğu tespit edildi. Hastanın postoperatif 3.yıl takibinde endoskopik ve radyolojik olarak tümör nüksü saptanmadı. YORUM: Bizim olgumuzda da görüldüğü gibi hastanın non spesifik semptomlarla başvurması, klinik muayenede spesifik bulgular göstermemesi ve çok nadir görülen bir antite olması nedeniyle akla gelmesi oldukça güçtür. Klinik ve radyolojik olarak ayırıcı tanıya gitmek zor olduğundan,histopatolojik tanı konulması önemlidir. BT ve MR tümörün tanısında ve tedavi planında yardımcı görüntüleme yöntemleridir. Kordomalarının tedavisi öncelikle cerrahi olmalıdır, lezyon kafa tabanında ise postoperatif radyoterapi mutlaka eklenmeli ve uzun dönem hasta takibi gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-100

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale