İzole Vomer Agenezisi

Kelleş M., Oğuzhan O., Altınışık M.

AMAÇ: Vomer, nazal septumun posteroinferior kısmının bir parçasını oluşturan bir kama şeklinde kemik yapıdır. Vomer agenezisi genellikle yarık damağın farklı tipleri ya da şiddetli ve karmaşık kraniyofasiyal anomaliler ile birlikte olduğu gibi ender olarak asemptomatik olabildiği gibi septum deviasyonu ile birlikte izole vomer agenezisi şeklindede karşılaşılabilir. OLGU: Bu olgu sunumunda 35 yaşında uzun süredir burundan nefes almakta güçlük şikayeti ile baş vuran hastada yapılan endoskopik muayenesinde ileri derecede septum deviyasyonu ile birlikte septum posteroinferior bölgede septum defektinin olduğu ve çekilen paranazal sinüs tomoğrafisi ile de tanısın doğrulandığı izole vomer agenezisinin tanısı, semptomları ve tedavisi anlatılmaktadır. YORUM: Septoplasti operasyonu planlanan nazal septum deviasyonu olan hastalarda nazal endoskopik muayene ve BT ile nazal septumun bütününün değerlendirilmesi altta yatan konjenital patolojilerin atlanmaması ve değerlendirilmesi için önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-097

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale