Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sinonasal Traktusta Yerleşim Gösteren Malign Schwannom: Olgu Sunumu
 

Sinonasal Traktusta Yerleşim Gösteren Malign Schwannom: Olgu Sunumu

Turhan M., Yaprak N., Özbudak H. İ., Toru S. H., Toptaş B. A.

AMAÇ: Schwannomalar schwann hücresi içeren periferik sinirler, sempatik-parasempatik ve kranial sinirlerden ( olfaktör ve optik sinir hariç) köken alan lokal agresif tümörlerdir. Malign schwannomalar tüm yumuşak doku sarkomlarının %5'ini oluştururlar. Sinonasal traktusta yerleşimleri çok nadirdir. Burada literatürde az rastlanılan sinonasal traktus yerleşimli malign periferik sinir kılıfı tümörü tanılı olgu eşliğinde hastalığa klinik yaklaşımın tartışılması amaçlanmıştır. OLGU: Hastamız 64 yaşında kadın hasta, uzun süreden beri mevcut olan ve giderek artış gösteren burun tıkanıklığı ve burun akıntısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Bu şikayetlere ek olarak başka bir şikayeti mevcut değildi. Özgeçmişinde hipertansiyon ve bronşial astım tanılarının olduğu ve tedavi ile kontrol altında olduğu öğrenildi. Yapılan endoskopik muayenesinde sağ nasal kaviteyi dolduran, nasofarenkse uzanım gösteren, alt konkayı laterale itmiş kitlesel lezyon gözlendi. Çekilen paranasal sinüs BT'sinde sağ maksiller sinüs, frontal sinüs, etmoidal hücreler, sfenoid sinüs, nasal kavite sağ kesimini ve posteriorda nasofarenksi tamamen dolduran, paranasal sinüs duvarlarını destrükte eden yumuşak doku dansitesinde lezyon gözlendi. Hastanın çekilen paranasal sinüs MRG'sinde lezyonun kistik komponentler içerdiği ve sağ maksiller, frontal ve sfenoid sinüs içersinde sıvı intensitelerinin de olduğu belirtildi. Fizik muayenede sağ nasal kaviteyi tamamen doldurduğu gözlenen kitlesel lezyonun yapılan biopsisi sonrası histopatolojik incelemesi fokal düşük dereceli malign periferik sinir kılıfı tümörü olarak raporlandı. Hastaya endoskopik yaklaşım ile medial maksillektomi ve external yaklaşım ile frontal sinüs cerrahisi uygulanarak kitle total eksize edildi. Postoperatif dönemde radyoterapi uygulanan hastanın 3 yıllık takiplerinde herhangi bir nüks gözlenmedi. YORUM: Periferik sinirlerde yer alan schwann hücrelerinden, perinöral fibroblastlardan veya fibroblastlardan kaynaklanabilen malign schwannomalar sinonasal traktusta seyrek görülür. Lokal agresif seyir gösteren bu tümörler nadiren uzak metastaz yaparlar. Ancak lokal rekürrens oranları yüksektir. Postoperatif uygulanan radyoterapi rekürrens oranlarını büyük ölçüde azaltmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-094

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale