Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Rekürren Sinüzitin Nadir Bir Nedeni: Anterior Etmoid Taşı
 

Rekürren Sinüzitin Nadir Bir Nedeni: Anterior Etmoid Taşı

Dere H., Ensari S., İkincioğulları A., Köseoğlu S., Atan D., Çetin A. M.

AMAÇ: Bu olgu sunumunda kronik sinüzit ile birlikte görülen anterior etmoid sinüs yerleşimli taş literatür gözden geçirilerek sunulmuştur. Olgunun özellikleri: Burun tıkanıklığı ve koku alma bozukluğu şikayetiyle kliniğimize başvuran 38 yaşındaki erkek hastanın anterior rinoskopik muayenesinde, septum deviasyonuna eşlik eden bilateral orta meada polipoid ödemli mukoza mevcuttu. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde; bilateral maksiler, frontal ve etmoid sinüslerde kronik sinüzitle uyumlu yumuşak doku değerleri izlendi. Sol anterior etmoid sinüs yerleşimli yaklaşık 5x5 mm boyutlarında radyoopak lezyon mevcuttu. Yapılan cerrahi sonrasında lezyonun sinolit olduğu görüldü. Tedavi-prognoz: Hastaya endoskpik sinüs cerrahisi, septoplasti ve etmoid sinüs yerleşimli taşın eksizyonu gerçekleştirildi. Bir yıllık takiplerinde nüksü düşündürecek semptom ve bulgulara rastlanılmadı. YORUM: Sinolitler ve rinolitler yabancı cisimlerin etrafında mineral tuzlarının birikimi sonucu oluşurlar. Burun ve/veya paranazal sinüs içerisinde tomografi görüntülerinde radyoopak lezyon veya endoskopik muayene sırasında beyaz, kirli sarı renkte üzeri düzensiz lezyon görüldüğünde rinolitiazis veya sinolithiazis düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-093

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale