Nazofarengeal Whartin Tümörü

Sarı M., Bağlam T., Yumuşakhuylu C. A., Binnetoğlu A., Topuz F. M.

AMAÇ: Nazofarenksin yüzey epiteli, lenfoid stroma ve bağ dokusu komponentlerinin çok çeşitli olması nedeniyle benign veya malign özellikte çok farklı tümörler burada gözükebilmektedir. Bu olgu da amacımız nazofarenkste oldukça nadir görülen bir tümör olan whartin tümörü olgumuzu sunmaktır. OLGU: Sol kulakta dolgunluk ve işitme azlığı şikayeti ile kliniğimize başvuran 60 yaşında bayan hastanın yapılan fizik muayenesinde sol kulak zarında hafif retraksiyon ve orta kulakta seröz otitle uyumlu görünüm izlendi. Hastanın yapılan endoskopik nazofarenks muayenesinde posteriorda nazofarenks sol lateral duvarından kaynaklanan 2x2 cm lik düzgün yüzeyli, kabarıklık izlendi. Hastanın yapılan timpanogramı tip B olarak rapor edildi. Baş boyun muayenesinde patolojik lenfadenopati izlenmedi. Hastanın yapılan bilgisayarlı tomografisinde nazofarenkse sınırlı 12x11 mm‘lik düzgün yüzeyli kitle izlendi. Hastanın panik atak hikayesi nedeniyle manyetik rezonans görüntülemesi çekilemedi. Hastadan alınan transnazal endoskopik punch biyopsi alındı. Patoloji sonucu whartin tümörü olarak rapor edildi. TEDAVİ ve PROGNOZ:Benign nazofarenks tümörlerinin primer tedavisi cerrahi eksizyondur. Whartin tümörü de benign özellikte olan bir tümördür ve tedaviside cerrahi eksizyondur. Ancak hastanın ameliyatı kabul etmemesi, hastanın lezyonunun patoloji sonucunun benign olması ve hava pasajını kapatmaması nedeniyle hastaya takip önerildi. YORUM: Papiller kistadenolenfamotozum olarak da adlandırılan whartin tümörü parotis bezinin plemorfik adenomdan sonra en sık görülen ikinci benign tükrük bezi tümörüdür. Whartin tümörü hemen hemen her zaman parotiste görülür. Nazofareks gibi ektopik yerleşimleri oldukça nadirdir. Nazofarenkste görülen kitlelerden mutlaka biyopsi alınmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-119

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale