Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Temporamandibular Eklem Bozukluğunda İntraartiküler Tedavi Ve Sonuçları
 

Temporamandibular Eklem Bozukluğunda İntraartiküler Tedavi Ve Sonuçları

Saydam L., Okur A., Korkmaz M., Özkırış M., Gencer K. Z.

AMAÇ:Temporomandibular eklem(TME) hastalığında üç farklı antienflamatuar ilacın intraartiküler uygulanmasının etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. YÖNTEM-GEREÇLER:1 Nisan 2010 ve 1 Ocak 2013 tarihleri arasında temporomandibular eklem yakınmaları ile Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvuran ve TME hastalığı tanısı alan 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda temporomandibular eklem bilgisayarlı tomografisi çekilerek kartilaj ve kapsül dejenerasyonu değerlendirildi. Çalışmada TME şikâyeti olan ve anti enflamatuar ilaçlarla cevap alınamayan 55 kadın 45 erkek hasta vardı. Hastalar randomize edilerek 4 gruba ayrıldı. Gruplardan birisi kontrol grubu, diğer her bir gruba da farklı bir antienflamatuar ilaç intraartiküler olarak enjekte edilerek 3 ayrı çalışma grubu olarak belirlendi. Kontrol grubunda serum fizyolojik (SF) solüsyonu ve çalışma gruplarına ise hyaluronik asit (HA, Hyalgan intra-articular injection, Sodyum hyaluronat 10 mg/ml, 2 ml. injection syringe, Bilim İlaç Sanayi, İstanbul, Türkiye); betamethazon (KS, Diprospan flacon, 7.0 mg betamethazon /1ml, Schering-Plough İlaç Sanayi, İstanbul, Türkiye ) ve; tenoksikam (TX, Tilcotil flacon, 20 mg tenoxicam/ml, Roche İlaç Sanayi, İstanbul, Türkiye ) ultrason eşliğinde intraartiküler olarak uygulandı. Dört grupta enjeksiyon öncesi ve sonrası 1. ve 6. haftalarda visual analog skala (VAS) değerleri tespit edilerek karşılaştırıldı. Değerlendirme de Friedman test ve t test kullanıldı BULGULAR:HA grubunda 1 ve 6. hafta VAS skorlarının diğer gruplardan istatistiksel olarak daha iyi olduğu görüldü (p<0.05). TX ve KS gruplarında ağrı skorlarındaki azalma kontrol grubundan istatistiksel olarak daha anlamlı olarak iyiydi (p<0.05 ). TX etkisinde 1 hafta ile 6 hafta değerleri karşılaştırıldığında anlamlı düşme olduğu görüldü (p<0.05). Bu durumu HA, KS ve kontrol (SF) gruplarında gözlemedik (p>0.05). SONUÇ:HA ve kulanılan diğer anti enflamatuarlar karşılaştırıldığında elde edilen sonuçlar ağrıyı azaltma açısından HA lehine istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Bu preparatın dezavantajı fiyatının diğer seçeneklere göre daha yüksek olması ve sağlık sigortalarınca ödememesidir. TX ve KS, ekonomik olarak daha uygun seçeneklerdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-103

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale