Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Glomus Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımımız
 

Glomus Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımımız

Çukurova İ., Şahin B., Çolak A. M., Aslan G. G.

AMAÇ:Glomus tümörleri nadir görülen ve nöral krest kökenli nonkromaffin paraganglion hücrelerinden köken alan tümörlerdir. Glomus tümörleri baş boyunda karotid ve vagal cisimlerde, jüguler ven çevresi, timpanik kavite, nazal boşluk, nazofarenks ve orbitada gelişebilirler. Karotid cisim (KC) tümörleri en sıklıkla görülen glomus tümörleridir. Yavaş seyirli ve malign olma olasılığı düşük olmasına rağmen çevre vasküler ve nöral dokulara invazyon veya bası yapmaları nedeni ile erken tanı ve tedavisinin planlanması önemlidir. Biz bu çalışmada, 2008 - 2013 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve tedavi ettiğimiz glomus tümörlü hastamızda tedavi yaklaşımlarımızı değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:2008-2013 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilmiş 7 glomus tümörlü olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların 1’i kadın, 6’sı erkekti, yaş ortalaması 48.2 idi. Olguların retrospektif şikâyetleri, klinik ve radyolojik bulguları, uygulanan cerrahi teknik, komplikasyonları ve tedavi sonuçları değerlendirildi. BULGULAR:Cerrahi öncesi tüm hastalarda idrar katekolamin ve metabolitleri (VMA, metanefrin) bakısı yapıldı. Sonuç değerleri hepsinde normal olarak saptandı. Tüm hastalar cerrahi tedavi uygulandı. Postoperatif dönemde 1 erkek hastada hemoglobin düşüklüğü nedeniyle 1 adet eritrosit süspansiyonu transfer edildi. Opere 7 hastanın tamamı nüksüz takip edilmekte. SONUÇ:Glomus tümörleri kemoreseptör dokudan kaynaklanan ve yavaş büyüyen, sıklıkla benign karakterli tümörlerdir. Cerrahi rezeksiyon glomus tümörlerinin tedavisinde ilk seçenektir. Uygun cerrahi teknikle hastalık eradiksayonu sağlanabilmektedir

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-108

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale