Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Boyundan Fistülize Olmuş Bir Migratuar Yabancı Cisim
 

Boyundan Fistülize Olmuş Bir Migratuar Yabancı Cisim

Yavuzer A., Öztürk K., Göde S., Turhal G.

AMAÇ: Yutulan yabancı cisimlerin üst aerodijestif trakttan ekstraluminal migrasyonları nadir görülmekle birlikte bunların boyunda uzun bir süre kalmaları daha da nadir görülen bir durumdur. Yabancı cisimlerin ekstraluminal migrasyonları ölüme kadar varabilen ciddi vasküler ve süppüratif komplikasyonlara neden olabilir. Bu yazıda bir yıl önce örgü şişinin arkasındaki plastik parçayı yutma öyküsü olup 1 yıl boyunda asemptomatik olarak kaldıktan sonra sağ boyunda cilde fistülize yabancı cisim saptanan bir hasta birdirilmiştir. Olgu Özellikleri: Fizik muayenede boyun sağ tarafta yarısı cilde gömülü olarak kırmızı renkli, künt, dikdörtgen, kırmızı bir cisim saptandı. Hastaya preoperatif lateral servikal grafi, bilgisayarlı tomografi ve fistül şüphesi için baryumlu özafagografi çekildi. Tedavi ve prognoz: Yabancı cisim genel anestezi altında çıkarıldı, primer sütürasyon uygulandı ve eş zamanlı direkt larengoskopi uyguladı. Hastanın tedavisi herhangi bir komplikasyon gelişmeden tamamlandı. YORUM: Literatürde tanımlanan migratuar yabancı cisimler genellikle kılçık gibi keskin veya organik cisimlerdir. Bizim olgumuzdaki gibi künt bir inorganik cisim daha önce tanımlanmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-113

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale