Parotiste Dev Lipom: Olgu Sunumu

Tuncel Ü., Yalçın Y., Şereflican M., Torun T. M., Tayfur M.

AMAÇ: Baş ve boyun bölgesindeki lipomlar göreceli olarak seyrektir. Lipom ve varyantlarının yaklaşık % 25’ i baş ve boyun bölgesinde görülür. Sıklıkla boyun posterior kısmında ortaya çıkar. Nadiren parotis bezinden kaynaklanırlar. Literatürde parotis tümörlerinin % 0,6-4,4 ünü lipomlar oluşturur. Çoğunlukla asemptomatik, ağrısız ve yavaş büyüyen şişlik olarak kendini belli eder. Sıklıkla 5. ve 6. dekatlarda görülür ve erkeklerde 10 kat daha fazla görülür. Patolojik olarak çeşitli varyantları vardır ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından alt grup ayrımı yapılmamıştır. Nadir görülmelerinden dolayı parotis lipomlarının cerrahi tedavisi de tartışmalıdır. Enükleasyon, yüzeyel ve total parotidektomi uygulayan ekoller mevcuttur. OLGU: 57 yaşında erkek hasta sol parotis lojunda ağrısız şişlik yakınması ile başvurdu. Hastanın şikayetleri yaklaşık 3 yıldır mevcutmuş. Fizik muayenesinde sol parotis lojunda yaklaşık 8x7 cm' lik yumuşak kıvamlı, mobil kitle saptandı. Orofarengeal bakıda sol tonsil lojunun mediale itildiği, hava pasajının daralmadığı görüldü. Diğer muayenelerde patoloji saptanmadı. Yapılan kontrastlı boyun tomografisinde sol parotis lojunda homojen, lobüle ve sol parafarengeal alana uzanıp hava pasajında asimetriye yol açmış yaklaşık 8x7 cm' lik kitle saptandı. Pre-op yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi lipom ile uyumlu olarak rapor edildi. Hastaya genel anestezi atında operasyon uygulanarak kitle ve köken aldığı parotis derin lobunun bir kısmı fasial sinir dalları korunarak eksize edildi. Patoloji tarafından spesmen sialolipom olarak rapor edildi. Hastada postoperatif komplikasyona rastlanmadı. 15 aylık takiplerde nüks yada geç komplikasyon saptanmadı. YORUM: Parotis derin lob kaynaklı dev lipomlar son derece nadir görülürler. Bu yüzden parotis kitlelerinde tanı aşamasında lipom da akla getirilmelidir. Nadir olduklarından tedavide farklı uygulamalar mevcuttur. Cerrahi tedavide hastaya göre yaklaşım uygulanarak deneyimli cerrahlar tarafından operasyonlar gerçekleştirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-123

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale