Maksillektomi Sonuçlarımız

Uyar Y., Yıldırım G., Saltürk Z., İnan M., Bertiken G., Kumral T. L., Doğan Ö. M.

AMAÇ:2006-2013 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan maksillektomi sonuçlarını değerlendirmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:2006-2013 tarihleri arasında maksilla tm nedeniyle kliniğimizde opere olan 17 hastanın perioperatif ve postoperatif analizi. BULGULAR:17 hastanın ikisinde perinöral, birinde vasküler invazyon saptanmış olup bu hastalar postoperatif RT uygulanmış. 8 yıllık takipte 3 hasta ex oldu. 14 hasta hayatta ve takip altında, bu hastaların iki tanesi nüks nedeniyle tekrar opere edilmiş ve takiplerinde nüks görülmemiştir SONUÇ:17 hastanın ikisinde perinöral, birinde vasküler invazyon saptanmış olup bu hastalar postoperatif RT uygulanmış. 8 yıllık takipte 3 hasta ex oldu. 14 hasta hayatta ve takip altında, bu hastaların iki tanesi nüks nedeniyle tekrar opere edilmiş ve takiplerinde nüks görülmemiştir

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-102

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale