Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Cerrahi Tedavi Uygulanan Submandibuler Bez Kitlesi Olgularımızın Üç Yıllık Analizi
 

Cerrahi Tedavi Uygulanan Submandibuler Bez Kitlesi Olgularımızın Üç Yıllık Analizi

Uyar Y., Yıldırım G., Akdağ K., Atar Y., Saltürk Z., Ataç E., Mersinlioğlu G., Kamali H. G.

AMAÇ:Submandibuler bezde kitle nedeniyle ameliyat ettiğimiz olguları değerlendirmek ve histopatolojik çeşitliliği analiz etmek. YÖNTEM-GEREÇLER: 2010 - 2013 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilen 34 submandibuler bez kitlesi olgusuna ait veriler bilgisayar ortamında retrospektif olarak araştırıldı. Olgular yaş, cins, histopatolojik tür ve komplikasyonlara göre dağılımı bulundu. BULGULAR:Olguların yaş aralığı 24-88, 13 kadın 21 erkek olgu mevcuttu. K/E oranı 0.6 idi. En fazla görülen tanı 16 olguyla kronik sialoadenit idi. En fazla görülen benign tümör 12 olguyla pleomorfik adenom idi. 2 olguyla adenokistik karsinom en fazla görülen malign tümör olarak bulundu. SONUÇ:Submandibuler beze cerrahi uyguladığımız olgularda görülen en sık patoloji kronik sialoadenit olup benign tümörlerden pleomorfik adenom ve malign tümörlerden adenokistik karsinom en sık görülen neoplazilerdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-110

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale