Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Yedinci Dekatta Nadir Görülen Konjenital Boyun Kitlesi: Tiroglossal Duktus Kisti
 

Yedinci Dekatta Nadir Görülen Konjenital Boyun Kitlesi: Tiroglossal Duktus Kisti

Bucak A., Ulu Ş., Yücedağ F., Tekin S. M.

AMAÇ: Bu olgu sunumunda, tiroglossal duktus kisti ön tanısıyla Sistrunk operasyonu yaptığımız ve histopatolojik inceleme sonucu preoperatif tanı ile uyumlu olarak tiroglossal duktus kisti şeklinde rapor edilen hasta sunulmuştur. olgunun Özellikleri: Altmışdört yaşında erkek hasta, yaklaşık 4 aydır olan boyun ön bölgesinde şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Son 2 aydır şişlikte hafif büyüme olmuş. Hastanın yapılan fizik muayenesinde; boyun orta hatta hyoid kemik hizasında 4x3 cm' lik yumuşak kıvamlı, mobil, ağrısız kitle palpe edildi. Boynun diğer bölgelerinde herhangi bir kitle ele gelmedi. Endoskopik muayenede nazofarenks ve larenks doğal izlendi. Dış merkezde yapılan Boyun ultrasonografide, tiroglossal duktus kisti ile uyumlu görünüm izlendiği ve tiroid bezinin normal boyut ve lokalizasyonda olduğu rapor edildi. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucu ''Benign'' olarak rapor edildi. Tedavi ve Prognoz: Tiroglossal duktus kistlerinin genel olarak kabul görmüş tedavisi cerrahidir. Sistrunk ameliyatı en az nüks oranıyla güvenli ve komplikasyon riski düşük bir cerrahi prosedürdür.Hasta tiroglossal duktus kisti ön tanısıyla operasyona alındı. Sistrunk operasyonu uygulanarak kistik kitle hyoid kemik korpusunun bir bölümü ile birlikte çıkarıldı. YORUM: Boyunda şişlik şikayeti olan, ileri yaştaki hastalarda da ayırıcı tanıda tiroglossal duktus kistide akılda tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-129

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale