Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sert Damak Lokalizasyonunda Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 

Sert Damak Lokalizasyonunda Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Noyan B., Uhri M., Yaslıkaya S., Koçyiğit M.

AMAÇ: Tükürük bezlerinin benign ve malign neoplazmları baş boyun bölgesi tüMmörlerinin %3-12 sini ve tüm vücut tümörlerinin %2-3'ünü oluşturur. Oral kavitenin minör tükürük bezi kaynaklı tümörleri oldukça nadir görülür ve damak lokalizasyonlu bezlerde daha sıktır. Bildirimizde sert damak kitlesi ile polikliniğimize başvuran bir olgunun sunumu ile birlikte cerrahi tedavisi hakkındaki literatür gözden geçirilmiştir. OLGU: Olgumuz, altmış üç yaşında bayan hasta, sert damak orta hatta, 2 yıldır yavaş büyüyen, 2.5*2.5 cm boyutlarında sert, ağrısız, yüzeyi düzgün ve hareketsiz bir şişlik ile polikliniğimize başvurdu. Görüntüleme tetkikleri sonrasında kitleden alınan punch biyopsi sonucu pleomorfik adenom olarak raporlandı. Kitle, uygun cerrahi sınırlar gözetilerek periost ile beraber total olarak çıkartıldı. Oluşan defekt alanı sert damaktan oluşturulan mukoza flebi ile onarıldı. Postoperatif histopatolojik incelemede pleomorfik adenom tanısı doğrulandı ve cerrahi sınırlar temiz olarak raporlandı. Hasta, cerrahi sonrası 8. ayda tekrar görüldü. Defekt alanı tamamen kapanmış ve nüks lehine bulgusu yoktu. YORUM: Uzun dönem takipleri yapılacak olan hastaya uygulanan cerrahi tedavi literatür ile uyumluydu. Bu makalede olgu sunumu ile birlikte literatür gözden geçirilerek oral kavite pleomorfik adenomlarının cerrahi tedavi ve prognozu tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-125

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale