Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Mastikatör Boşlukta Kanamalı Kitle: Atipik Yerleşimli Kavernöz Hemanjiyom Olgusu
 

Mastikatör Boşlukta Kanamalı Kitle: Atipik Yerleşimli Kavernöz Hemanjiyom Olgusu

Küçük B., Beton S., Başak H., Mülazimoğlu S., Gülşen U.

AMAÇ: Mastikatör boşluk derin fasiyal boşluk olup kompleks bir anatomiye sahiptir. Bu bölgenin primer tümörleri vasküler veya nöral orijinli benign tümörlerdir. Hemanjiomlar deri ve mukozada sık karşılaşılan neoplastik lezyonlardır. Ancak bu tümörlerin intramusküler alanda yerleşimi nadirdir. Literatürde baş boyun bölgesinde masseter ve trapezius kaslarında hemanjiyom bildirilmiştir. Az görülmekle birlikte hemanjioyom, baş boynun kitlelerinin ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken patolojiler arasındadır. Bu çalışma mastikatör boşluk yerleşimli bir hemanjiyom olgusunu sunmayı amaçlamıştır. Olgunun Özellikleri: On yedi yaşında erkek hasta 2 yıldır olan sağ yanakta ağrı ve şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Preoperatif görüntülemesinde masseter kasın anteriorundan lateral pterigoid kas grubunun önüne uzanan lobule kontürlü kitle mevcut idi. Gingivobukkal insizyonla müdahale edilen hastada sağ mastikatör boşluğu dolduran infratemporal fossaya uzanan kanamalı kitle ile karşılaşıldı ve eksize edildi. Bu kitlenin atipik lokalizasyonlu pterigoid kas kaynaklı kavernöz hemanjiyom oluğu anlaşıldı. Tedavi ve Prognoz: Uygulanan ağız içi insizyon ile kitleye ulaşıldı. Pterigopalatin fossayı ve mastikatör boşluğu dolduran kanamalı kitle izlendi. Yoğun kanamaya rağmen kitle tümüyle eksize edildi. Takiplerde şikayetlerde azalma görüldü ve nüks izlenmedi. YORUM: Kas kaynaklı baş boyun hemanjiomları nadir olmakla beraber cerrahi anatomisi zor olan bölgelerde bulunduğu durumlarda bile yeterli kanama kontrolü ile total eksizyon sağlanabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-117

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale