Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parafarengeal Bölgenin Hava Yolu Obstrüksiyonu Yaratan Pleomorfik Adenomu
 

Parafarengeal Bölgenin Hava Yolu Obstrüksiyonu Yaratan Pleomorfik Adenomu

Külekçi M., Topak M., Develioğlu Ö. N., İpek D. H., İş A.

AMAÇ: Primer parafarengeal bölge tümörleri oldukça nadir lezyonlar olup, baş ve boyun neoplazmalarının %0.5’ini oluştururlar; yaklaşık % 95'i bu bölgedeki anatomik yapıların primer tümörleridir ve % 80'i iyi huylu lezyonlardır. Tükürük bezi tümörleri, nörojenik tümörler ve paraganliomalar sık izlenen tümörler olup en sık tanı pleomorfik adenomdur. Hastalar disfaji, boğazda takılma hissi, solunum sıkıntısı ve boyun ağrısı ile baş vurabilirler. Tedavisi kitlenin cerrahi eksizyonudur. OLGU: Bu çalışmada 17 yaşında bayan hasta son 1,5 aydır var olan bozda şişlik ve son bir haftadır gelişen nefes almakta güçlük şikayeti mevcut idi. Yapılan orofarinks muayenesinde sağ yumuşak damak hizasından sert damak hizasına kadar uzanmış, sağ tonsilla palatinayı mediale doğru itmiş, uvulanın sol tarafa doğru yer değiştirmesine sebep olan, sert kıvamlı, altındaki dokuya fikse, etrafı düzgün sınırlı, üzerini örten mukoza bütünlüğünü bozmamış kitle saptandı. Manyetik rezonans görüntülemesinde sağ parafarengeal bölgede yaklaşık 65x56x46 mm boyutlarında parotisin derin lobundan kaynaklandığı düşünülen kitle tespit edildi. Hastaya genel anestezi altında transparotid-transservikal yaklaşımla parafaringeal kitle eksizyonu ameliyatı uygulandı. Postoperatif komplikasyon izlenmedi. YORUM: Parafaringeal bölge tümörleri solunum obstrüksiyonuna yol açabilmektedir. Hastalara minimal morbidite yaratacak uygun cerrahi girişim uygulanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-120

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale