Dilde Dev Kondroid Lipom Olgusu

Haytoğlu S., Arıkan O. K., Koyunsever S., Aslan U., Kılıç Ö.

AMAÇ: Kondroid lipom nadir görülen, benign, agresif davranmayan yumuşak doku tümörüdür. Miksoid liposarkom ve iskelet dışı miksoid kondrosarkom patolojik özellikleriyle benzerlik gösteren, nadir bir yağ doku tümörüdür. Bu malign tümörlerin aksine, agresif davranmazlar ve radikal tedavi gerektirmezler. Tüm vücutta çok yaygın görülen bu yumuşak doku tümörlerinin %20’si baş-boyun bölgesinde yerleşim göstermektedir. Vakaların %1-4’ünün ise oral kavitede yerleşim gösterdiği saptanmıştır. Oral kavitede yerleşim gösteren tüm iyi huylu neoplazmların %0,5-5’i oral lipomlardır.Tümör tipik olarak ekstremitelerin yüzeyel dokularında, iyi sınırlı kitle olarak görülür.Genellikle ekstremitelerin yüzeyel dokularında iyi sınırlı kitle olarak görülen bu lezyonların dilde görülen vaka sayısı çok az bildirilmiştir. Kliniğimizde dilde lipom ön tanısıyla opere edilen olgunun sunumunu amaçladık. OLGU: Olgu 15 yaşında erkek hasta. Çocukluğunda ortaya çıkan ve zaman içinde büyüyen, yeme ve yutma güçlüğü, ağızda yabancı cisim hissi veren, konuşma bozukluğuna yol açan, ısırma şikayetlerine neden olan yaklaşık 5x4 cm boyutlarında kitle nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Muayenede dilin sağ lateralinde önden dil köküne kadar uzanan lateral ağız boşluğunu dolduran yaklaşık 5x4 cm büyüklüğünde lobüle, sarı renkli, üzerinde damarlanma görülen kitle izlendi. Maksillofasiyal BT istendi. BT raporunda dil sağ lateralde yaklaşık 5x3 boyutunda düşük dansiteli lezyon (lipom?) rapor edildi. Lokal anestezi altında lezyondan insizyonel biyopsi alındı. Patoloji sonucu konjesyone lipomatöz doku olarak geldi. Daha sonra genel anestezi altında kitle total eksize edildi. Patolojiye gönderilen specimen sonucu " kondroid lipom " olarak raporlandı. Operasyondan 2 hafta sonra insizyon yerinde hafif ödem ve hiperemi mevcuttu. Medikal tedavi verildi. Tekrar kontrolünde insizyon yerinin tamamen iyileştiği görüldü. SONUÇ: Dilde görülen kitlelerde malignitenin ekarte edilmesi için radyolojik tetkik ve biyopsi yapıldıktan sonra total eksizyonun planlanması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Dilin benign lezyonlarından lipom nadir görülmekle birlikte büyük boyuta ulaştığında yeme ve konuşma fonksiyonlarını bozabilir. Cerrahi eksizyon yüz güldürücü sonuçlar sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: kondroid lipom, dil, yumuşak doku tümörü

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-114

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale