Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Üç Yıllık Parotis Tümörü Cerrahisi Olgularımızın Analizi
 

Üç Yıllık Parotis Tümörü Cerrahisi Olgularımızın Analizi

Uyar Y., Yıldırım G., Aydoğdu İ., Atar Y., Saltürk Z., Ataç E., Doğan Ö. M., Kamali H. G.

AMAÇ:Parotis tümörü nedeniyle ameliyat ettiğimiz olguların dağılımını değerlendirmek YÖNTEM-GEREÇLER:2010 - 2013 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilen parotis tümörü olgusuna ait veriler bilgisayar ortamında retrospektif olarak araştırıldı. Olgular yaş, cins, histopatolojik tür, komplikasyon ve cerrahi yöntemlere göre dağılımı bulundu. BULGULAR:Olguların ortalama yaş aralığı 12 - 79 idi. Toplam 50 olgunun 21’i kadın 29’u erkek idi. K/E oranı 0.7 idi. En fazla görülen histopatolojik tip 21 olguyla pleomorfik adenom idi. İkinci sıklıkta 15 olguyla Whartin tümörü görüldü. En fazla görülen parotis bezi malign tümörü 2 olguyla adenokistik karsinom idi. SONUÇ:Benign parotis tümörleri içinde pleomorfik adenom ve malign tümörler içinde adenokistik karsinom en fazla görülen histopatolojik tür olarak bulundu.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-111

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale