Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotis Bölgesi Kaynaklı Pilomatriksoma Olgusu
 

Parotis Bölgesi Kaynaklı Pilomatriksoma Olgusu

Erdoğdu S., Aydın S., Altıntoprak N., Bilmez B. E. Z.

AMAÇ: Deri veya derialtı dokulardan gelişen benign bir yumuşak doku tümörü olan pilomatriksomayı (Malherbe'nin kalsifiye epitelioması ) prearukiler kitlelerin ayırıcı tanısında özellikle cilde fikzasyon olduğunda düşünmek. Olgunun özellikleri: 22 yaşında erkek hasta sol kulak ön alt kısmında 18 aydan bu yana var olan ancak son 2 ay içinde şişliğinin artması ve ağrının eklenmesi üzerine polikliniğimize başvurdu. Kitlenin; kistik kıvamlı, 4x5 cm boyutunda cilt üzerinde enfeksiyon bulgularının eşlik etmesi üzerine medikal tedavi sonrasında cerrahi düşünüldü. Yapılan İİAB de ön planda pleomorfik adenom düşünüldü. USG ve MR da lezyon lehine spesifik bir bulgu saptanmadı. Tedavi ve prognoz: Enfeksiyon bulguları geriledikten sonra fasiyal sinirin korunduğu parotis yüzeyel lob eksizyonunun da eklendiği yaklaşımla total kitle eksizyonu yapıldı. Hastanın postoperatif 6 aylık takibinde nüks izlenmedi. YORUM: Pilomatriksomalar klinik ve sitolojik olarak tanı zorluğu çekilen bir tümördür. Bu olgumuzla birlikte Parotis bölgesinde yerleşen kitlelerde özellikle cilt tutulumu olduğunda nadir görülen bu patolojinin akılda bulundurulmasını ve parotisin malign tümörleri ile karışabileceğini düşünmeliyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-121

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale