Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Atipik Klinik Belirtilerle Seyreden Submandibular Epidermoid Kist Olgusu
 

Atipik Klinik Belirtilerle Seyreden Submandibular Epidermoid Kist Olgusu

Oysu Ç., Karabulut M.H., Habeşoğlu M., Sürmeli M., Kılıç O.

AMAÇ: Ranula kliniği ile karışan, atipik yerleşimi ile submandibular bölgeden ağız tabanına doğru uzanan nadir bir epidermoid kist olgusu sunumu. Klinik ve fizik muayene: 35 yaşında erkek hasta boynunun sağ tarafında, ara-sıra beliren, sonra kaybolan şişlik nedeni ile kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde; sağ submandibular üçgende, yaklaşık 2.5x 3 cm’lik yumuşak, yarı mobil, ağrısız kitlesi mevcuttu. Boyun ultrasonunda; sağ submandibular bez komşuluğunda, submandibular bez derininde, yarı solid lezyon mevcuttu. Çekilen kontrastlı BT’de ağız tabanında, sublingual boşluktan, submandibular boşluğa doğru uzanım gösteren, kontrast tutan, düzgün sınırlı kitlesel lezyon tespit edildi. Hasta, öyküsünde kitlenin sık-sık belirip, sonra geri kaybolduğunu ifade ettiği için, öncelikli olarak plunging ranula olmakla birlikte, submandibular bez patolojileri ve dermoid kist ön tanıları ile operasyona alındı. Tedavi: Sağ submandibular bez diseksiyonunu takiben, submandibular üçgenin derininde kitleye ulaşıldı. Takiben, hypoglossal sinir ve mylohiyoid kastan, ağız tabanına doğru diseke edilen kitle eksize edildi. Post-op komplikasyon olmadı. Patoloji raporu epidermoid kist ile uyumlu geldi. Bir yılın sonunda nüks gözlenmedi. SONUÇ: Derin submandibular bölgeden kaynaklanan lezyonlarda, epidermoid kistte akılda bulundurulmalıdır. Kistin enfeksiyon dönemlerinde boyutlarında artış olması fark edilebilirliğini arttırmaktadır. Bununla beraber yanlışlıkla ranula ile karıştırılabilmektedir. Tedavisi boyun yaklaşımı ile yapılmaktadır. Submandibular üçgenin derininde bulunan Hipoglossal sinire diseksiyon sırasında dikkat edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-130

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale