Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Supraklaviküler Bölgede Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu
 

Supraklaviküler Bölgede Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu

Yılmaz O., Ülkü Ç.H., Varsak K.

AMAÇ: Supraklaviküler bölgede gelişen bir soliter fibröz tümör (SFT) olgusunu nadir görülen bir klinik tablo olarak sunmak, hastalığın karakteristiklerini, ayırıcı tanı ve tedavi yöntemlerini özetlenmek. Olgunun Özellikleri: 53 yaşında erkek hasta, sağ supraklaviküler bölgede 5 yıldır mevcut olan ve yavaş büyüyen ağrısız kitle nedeni ile kliniğimize müracaat etti. Fizik muayenede sağ supraklaviküler bölgede 50 mm çapında, ağrısız ve mobil bir kitle saptandı. Kitle yüzeyi düzgün ve üzerindeki cilt normaldi. Manyetik rezonans görüntülemede, sağ supraklaviküler bölgede, 55×50×45 mm boyutlarında düzgün sınırlı, heterojen, solid bir kitle belirlendi. Tedavi ve Prognoz: Hasta genel anestezi altında operasyona alındı ve kitle trans-servikal yaklaşımla total olarak eksize edildi. Histolojik ve immunohistokimyasal inceleme sonucunda tanı SFT olarak rapor edildi. Operasyon sonrası 8. ayda yapılan son kontrol muayenesinde nüks izlenmedi ve hasta semptomsuzdu. YORUM: SFT, baş - boyun bölgesinde çok nadir gelişen, yavaş büyüyen ve genellikle asemptomatik olan benign bir lezyondur. Histopatolojik tanı için immunohistokimyasal CD34 pozitifliği en değerli bulgudur. Total cerrahi eksizyon ile yapılan tedavi düşük nüks oranları ile birliktedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-127

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale