Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Servikal Lenfadenopatili Papiller Tiroid Kanserinde Tanısal Zorluk, Metastazmı, Tüberküloz Lenfadenitmi
 

Servikal Lenfadenopatili Papiller Tiroid Kanserinde Tanısal Zorluk, Metastazmı, Tüberküloz Lenfadenitmi

Polat C., Sakallıoğlu Ö., Akyiğit A., Solmaz A. Ö., Özkan Z., Gül Y., Yaşar G., Kanat H. B.

AMAÇ: Papiller tiroid karsinoma (PTK), tiroid kanserlerinin en sık görülen histolojik alt tipidir. Bu hastalarda tedavi olarak total tiroidektomi ve boyun diseksiyonu önerilmektedir. Endemik bölgelerde tüberküloz adenit, lenfadenopatilerin (LAP) sık nedenlerindendir. Bu nedenle, boynunda LAP olan tüberküloz bakımından riskli PTK hastalarında, tüberküloz lenfadenit görülebileceği akılda tutulmalıdır. Boyun diseksiyonunun yol açabileceği komplikasyonlardan kaçınmak için, PTK’li hastalardaki boyun metastazları titizlikle incelenmelidir. Bu yazıda, PTK’nin metastatik lenf nodunu taklit eden tüberküloz lenfadenitli 55 yaşında bir kadın hasta sunuldu. OLGU: 55 yaşında bayan hasta boyun sağ tarafında kitle yakınması ile kliniğimize başvurdu. Hastanın başka yakınması olmamakla birlikte özgeçmişinde de bir özellik yoktu. Fizik muayenede tiroid sağ lobunda 2 cm ve sağ sternokleidomastiod kası 1/3 alt kısmı hizasında 3 cm çapında başka bir kitle palpe ediliyordu. Tiroid ultrasonografisinde sağ lobda istmusa yakın yerde 26x15x12 mm ebadında hipoekoik solid nodül ve sağ supraklavikuler bölgede 24x17x10 mm ebadında milimetrik kalsifikasyonlar içeren LAP görüldü. Boyun manyetik rezonans incelemesinde tiroid sağ lobda 29x22 mm ebadında santrali nekrotik hiperintens lezyon ve supraklavikuler bölgede 22x33 mm ebadında homojen kontrast lenf nodu olduğu gözlemlendi. Tiroid fonksiyon testleri ve toraks tomografisi normaldi. Tiroid sağ lobdaki nodulden alınan ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) sonucu PTK ve lenfadenopatiden alınan İİAB sonucu şüpheli malignite olarak rapor edildi. TEDAVİ ve PROGNOZ: Hastaya total tiriodektomi ve 2, 3, 4 ve 6cı bölgeleri içeren boyun diseksiyonu yapıldı. Sağda internal juguler ven (IJV), LAP tarafından oklude edilmişti ve akımı oldukça azalmıştı. Kazara yaralanması sonrasında İJV kesildi, bağlandı ve çıkarıldı. Total tiroidektomi spesmen sonucu PTK olarak rapor edildi. Çıkarılan lenf nodlarının tüberküloz lenfadenit olduğu ve hiçbirinde metastaz lehinde bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ameliyattan sonraki muayenede sağ vokal korda paralizi olduğu görüldü. Yapılan tüm vücut taramasında metastaza rastlanmadı. Hastaya operasyondan bir ay sonra radyoaktif iyot tedavisi verildi. Antitüberküloz tedavi de başlanan hastanın 3 ay sonraki muayenesinde sağ vokal kordaki paralizinin düzeldiği gözlemlendi. YORUM: PTK, en sık görülen tiroid kanseridir. Lenfatik yayılım özelliğinden dolayı PTK’lı hastalarda LAP sık görülür. Boyun diseksiyonunun lokal nüks oranlarını azalttığı bilindiğinden PTK tedavisinde klinik olarak pozitif lenf nodu saptananlarda sıklıkla uygulanmaktadır. PTK’li hastalarda tüberküloz lenfadenit gibi benign lenfadenopatilere rastlanabilmektedir. Iqbal ve ark (1) servikal lenfadenopatili PTK hastalarının %80’inde benign lenfadenopati ve sadece %20’inde metastaza rastlandığını bildirmişlerdir. Tüberküloz lenfadenitin yerleşim yeri, PTK metastazlarını taklit edebilir (2). Bu nedenle servikal lenfadenopatisi olan PTK’li hastalarda eşzamanlı olarak tüberküloz lenfadenit olabileceği akılda tutulmalıdır. PTK’li hastalarda boyundaki lenfadenopatilerin operasyon öncesi etraflıca değerlendirilmesi, aşırı tedaviyi ve olası komplikasyonları önleme bakımından önem arzetmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-126

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale