Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Pediatrik Esansiyel Palatal Tremorda Botulinum Toksin Uygulaması
 

Pediatrik Esansiyel Palatal Tremorda Botulinum Toksin Uygulaması

Özkul A., Doğan Ö., Eryılmaz A., Günel C.

AMAÇ: Palatal tremor (miyoklonus); nadir görülen ve yumuşak damağın istem dışı, sıçrayıcı, kısa süreli ve ritmik hareketleridir. Altta yatan neden saptanamadığında esansiyel palatal tremor (EPT) adı verilmektedir. Hastalar uykuda kaybolan, uyanıkken dikkatlerini dağıtan sürekli bir "tıklama sesi" işitirler. Yakından başkasının da işitebildiği bir "tıklama" sesi oluşur. Trigeminal sinirlerin innerve ettiği tensor veli palatini kasları iki yanlı olarak yumuşak damak tavanını yükselterek östaki tüplerinin açılmasını sağlarlar. EPT sırasında bu kasların aşırı aktif hale geçerek kısa süreli ritmik kasılmaları sonucu östaki boruları aniden açılarak içlerindeki yüzey geriliminin hızla azalmasıyla bir "tıklama"sesi ortaya çıkmaktadır. Böylece EPT’nin oluşmasında trigeminal çekirdekten yayılan ritmik boşalımların sorumlu olduğu ileri sürülmüştür. EPT görülen pediatrik vakalarda medikal ve cerrahi tedavilerin yanında botulinum toksin enjeksiyonu yapılmaktadır. Bu olguda amacımız pediatrik EPT vakalarında botulinum toksin enjeksiyonunun fayda ve zararlarının tartışılmasıdır. OLGU: 12 yaşında bayan hastamız yaklaşık 8 aydır, uyanıkken olan, zaman zaman şiddetinin değiştiği damakta kasılma ve ses çıkması şikayeti ile başvurdu. Nöroloji tarafından yapılan değerlendirilmesinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Kranial MR'ı normal saptandı. Odyolojik değerlendirmeleri normal saptandı. Kan parametreleri normal saptandı. Çocuk psikiyatrisi tarafından değerlendirilen hastada bir patoloji saptanmadı. Tedavi ve prognoz:Nöroloji ile yapılan değerlendirmede ve aileye tüm tedavi seçenekleri anlatılarak botulinum toksin enjeksiyonuna karar verildi. Literatürde az sayıda bildirilen pediatrik EPT vakalarına uygulanan doz uygulandı. Topikal anestezi sonrası her iki taraf yumuşak damakta veli palatini kasları içine 15'er UI (ünite) botulinum nörotoksini uygulandı. Fleksibl endoskopik muayenede östaki ağızlarında tremorun olmadığı görüldü. Bu nedenle o bölgeye enjeksiyon yapılmadı. İşlem sonrası ilk 3 gün hafif sıvı regürjitasyonu, arada peltek konuşma görüldü. 3 gün sonrasında hiçbir şikayet kalmadı. 5. günde ise palatal tremorun tamamen kaybolduğu görüldü. Erken dönem 1. ay kontrolünde tremor izlenmeyen hastanın uzun dönem takibi yapılarak palatal tremorun tekrarlaması durumunda enjeksiyon tekrarı planlanmaktadır. Literatürde bazı pediatrik vakalarda tek doz botulinum enjeksiyonun uzun dönem kontrollerde yeterli olduğu görülmektedir. YORUM: Bu olgu ile pediatrik EPT vakalarında antikonvülzan ve sedatif medikal tedavilerin eğitim sürecini etkileyebileceğinden botulinum tedavisinin de etkin, kolay uygulanabilir ve morbiditesi düşük bir tedavi olduğu belirtilmek istenmişir. Uzun dönem sonuçlarıyla ilgili araştırmamız devam edecektir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-124

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale