Parotis Mantle Cell Lenfoma Olgusu

Eryılmaz A., Günel C., Demirtaş M., Başal Y.

AMAÇ: Mantle cell lenfoma (MCL), nadir görülen, agresiv seyredebilen, B hücreli bir non Hodgkin lenfoma alt tipidir. Nodal ve/veya ekstranodal yerleşimli olabilir. Ekstranodal olarak gastrointestinal sistemi % 7.8, baş boyun bölgesini % 6 ve hematolojik/retiküloendotelyal sistemi % 3.6 oranında tutar. Baş boyun bölgesinde nazofarenks, palatin tonsiller, lakrimal gland ve parotis bezi tutulumu yapabildiği bilinmektedir. Parotis bezi tutulumu nadirdir. Biz bu makalede parotis bezi tutulumu yapmış bir olguyu literatür eşliğinde tartıştık. Olgunun özellikleri: 73 yaşında kadın hasta, 1 yıldır var olan sağ parotis bölgesinde şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın USG' de hipoekoik, BT' de iyi sınırlı, kontrast tutan,süperfisiyel lobda lokalize, homojen, masseter kası ile sınırları net ayrılamayan 2 cm büyüklüğünde kitlesi mevcuttu. İİAB sonucu lenfoid hiperplazi, bening sitoloji olarak rapor edildi. Tedavi ve prognoz: Süperfisiyel parotidektomi yapılan hastanın patoloji sonucu mantle cell lenfoma olarak raporlandı. Toraks ve abdomen BT de multiple LN saptanan hasta hematoloji kliniği ile konsülte edildi. Stage 3a lenfoma tanısı ile kemoterapi başlandı. YORUM: MCL'da baş boyun bölgesinin tutulumu genellikle geç evrede olmaktadır. İzole parotis bezi tutulumu beklenen bir durum olmasada parotis bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında MCL akılda tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-122

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale