Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Ve İleri Bir Vaka: Retrofarengeal Ve Bilateral Parafarengeal Abse Birlikteliği
 

Nadir Ve İleri Bir Vaka: Retrofarengeal Ve Bilateral Parafarengeal Abse Birlikteliği

Kayhan F. T., Güneş S., Sayın İ., Koç K. A., Acıpayam H., Canpolat S.

AMAÇ: Derin boyun infeksiyonlarında nadiren de olsa parafarengeal ve retrofarengeal absenin birlikte olabileceğini, mediastene uzanımın hayati tehdit edici olduğunu bilmek, tanı ve tedavide bu hususlarında göz önünde bulundurulması gerektiğine ilgi çekmek. Olgu: 50 yaşında erkek hasta yüksek ateş, solunum güçlüğü, boyun ve boğaz ağrısı ile kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde 20paket/yıl sigara, buna bağlı büllöz akciğer ve kronik obstruktif akciğer hastalığı öyküsü mevcuttu. Hastanın yapılan orofarengeal ve fleksible endoskopik muayenesinde; nazofarenks arka duvarında inferior nazofarenks düzeyinden başlayıp hipofarenks arka duvarından özofagus girişine kadar uzanan düzgün mukozal yüzeyli kitle izlendi. Labarotuar incelemelerinde, beyaz küre 18.3-PNL %72.2, C-reaktif protein 12.7 ve sedimantasyon 62(laboratuar verilerinin birimlerini yaz-medindeki örneklerden bakıp) olarak izlendi. Çekilen Boyun BT de retrofarengeal bölgede ve bilateral parafarengeal bölgede abse ile uyumlu bulgular mevcuttu ve her iki parafarengeal bölgedeki koleksiyon akciğer apekslerine kadar uzanmakta idi. Çekilen Toraks BT’de yaygın büller ve paraseptal ve sentrilobüler hiperaere yaygın olarak izlenen amfizematöz alanlar mevcuttu. Bu bulgularla hasta retrofarengeal ve bilateral üst mediasten uzanımlı parafarengeal abse tanıları ile acil cerrahi müdehale düşünülerek yatış yapıldı. Tedavi ve prognoz: Hastaya acil şartlarda genel anestezi altında trakeotomi açılarak solunum yolu güvenceye alındı. Hasta tredenlenburg pozisyonuna getirilerek abse drenajı yapıldı ve post-operatif ampirik olarak seftriakson 1 gr 2*1 ve metronidazol 500mg 2*1 başlandı. Hastadan gönderilen materyalden yapılan kültürde candida albicans cinsi maya mantarı üredi, kontaminasyon ekartasyonu için yeniden gönderilen kültürde yeniden candida albicans üredi. Bunun üzerine hastanın antibiyoterapisi flukonazol 400 mg 2*1 İV ve ampisilin+sulbaktam 1 gr 4*1 İV olarak değiştirldi. 14 günlük tedavinin ardından hastanın kliniği geriledi.Hasta 7 gün daha ayaktan flukonazol tedavisi almak üzere şifa ile taburcu edildi. Posoperatif 28. gününde trakeotomisi kapatıldı. 6 aylık kontrolünde hastanın hiçbir şikayeti olmadığı izlendi. YORUM: Derin boyun enfeksiyonlarında kültür için materyal almak ve bu materyale göre tedaviyi yönetmek önemlidir. Hastada ek komorbiditenin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Retrofarengeal ve parafarengeal abse drenajı esnasında aspirasyonun önemli bir komplikasyon olması nedeniyle cerrahın ve anestezi ekibinin deneyli olması şarttır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-142

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale