Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Bukkal Bölgede Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu
 

Bukkal Bölgede Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu

Okuyucu Ş., Özler S. G., Demirel H., Gülmez İ. M.

GİRİŞ: Tükrük bezi tümörleri tüm baş-boyun tümörlerinin %3-4 ünü oluştururlar1.Bening mikst tümör olarak da bilinen pleomorfik adenom tükrük bezlerinin en sık görülen tümörüdür 1.En sık major tükrük bezlerinde görülür(%92) 1.Minör tükrük bezinden köken alan pleomorfik adenomlar en sık damakta görülür,bunu üst dudak ve bukkal bölge takip etmektedir.134 Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte günümüzde birleştirici kanalın epitel ve miyoepitel hücrelerine dönüşme kapasitesine sahip bağımsız bir rezerv hücresinden kaynaklandığı düşünülmektedir1-2.Nadiren maling transformasyon gösterebilir ve sıklıkla uzun süredir varolan tümörlerde görülür.Bu durum tanıdan sonraki ilk 5 yıl içerisinde %1,5 iken,15 yılı aştığında risk %10 olmaktadır1.Bu çalışmada 15 yıldır bukkal bölgede yerleşen pleomorfik adenom olgusu sunuldu. OLGU: 51 yaşında kadın hasta kliniğimize sol yanakta şişlik şikayeti ile başvurdu.Kitlenin varlığını 15 yıl önce fark etmiş ve kitle bu süre zarfında yavaş yavaş büyümüş.Ağrı hiç olmamış.Hastanın muayenesinde sol bukkal bölgede bulunan,palpasyonda ağrısız,lastik kıvamında,düzgün yüzeyli,ekstraoral ve minimal intraoral ekspansif kitle mevcuttu.Yapılan kontrastlı BT görüntülemesinde sol bukkal bölgede cilt altında, hafif ve homojen kontrast tutulumu gösteren,27x20 mm boyutlu,ciltte deplasmana neden olan,sınırları belirgin,kapsüllü kitle mevcuttu.MRI görüntülemede T1 sekansında orta derece sinyal veren,T1 inversion recovery (STIR) da yüksek sinyal veren düzgün sınırlı kitle gözlendi.Kitlenin genel anestezi altında transoral yaklaşımla eksizyonu planlandı.Total olarak eksize edilen kitlenin histopatolojik inceleme sonucu;2,5x2,2x3 cm boyutlu,düzgün parlak yüzeyli,kesit yüzeyi gri beyaz renkte,homojen görünümde,pleomorfik adenom ile uyumlu kitle, şeklinde raporlandı.Hastada ameliyat ve sonrası dönemde herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı ve 1 yıllık takibinde nüks gözlenmedi. TARTIŞMA: Pleomorfik adenom tükrük bezlerinin en sık görülen tümörü olup,% 92 oranında major tükrük bezlerinde,% 8 oranında da minör tükrük bezlerinde görülmektedir1.Klinik olarak genelde yıllar içerisinde büyüyen ağrısız solid kitle şeklinde karşımıza çıkar. Hemen hepsinde ince bir kapsül ve bu kapsülden ince flamanlar şeklinde psödopodların varlığı gözlenir1.Yetersiz rezeksiyon lokal rekürrense yol açmaktadır,bu nedenle tedavisi tümör negatif cerrahi sınırlar içeren geniş eksizyondur2.Bizim vakamızda minör tükrük bezlerinin,daha az sıklıkta görülen yerleşim yeri olan Bukkal bölgede görülen bir Pleomorfik Adenom olgusu sunulmuştur. Pleomorfik Adenomun,maling transformasyon riski de göz önünde bulundurularak,klinik ve uygun radyolojik değerlendirmeler sonrasında cerrahi olarak tedavi edilmesi ve hastaların operasyon sonrası uzun süreli takip edilmeleri uygun olacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-132

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale