Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Servikal Lipomlar Ve 4 Olgunun Sunumu
 

Servikal Lipomlar Ve 4 Olgunun Sunumu

Şahan M., Derin S., Çullu N., Çelik İ. Ö., Deveer M.

AMAÇ: Boyun bölgesindeki lipomların değerlendirilmesi ve tedavileri. Lipomlar benign, enkapsüle, mezenşimal neoplazmlar olup, matür yağ hücrelerinden köken alırlar. Her yaşta görülebilmekle birlikte sıklıkla 40 yaş üstünde izlenmektedir. Lipomun alt tipine göre cinsiyet ve yaş eğilimleri gösterebilmektedir. Etyolojisi net olarak bilinmemektedir. Genellikle soliter ve yavaş büyüyen kitleler olarak karşımıza çıkarlar. Lipomların %15’ ten azı baş boyun bölgesi yerleşimlidir. Klinik olarak asemptomatik, yavaş büyüyen, ağrısız kitle şeklindedir. Baş boyun bölgesindeki lipomlar genelikle subkutan yerleşimlidirler, ancak intramusküler yerleşimli de olabilmektedirler. Servikal lipomlar estetik şikayetler, ağrı ve boyun hareket kısıtlılığına sebep olabilirler. Cerrahi, lipomlarda primer tedavi seçeneğidir. Patolojik olarak da lipo sarkomlardan ayrılması önemlidir. Olgular ve Özellikleri: Olgularımızın yaş ortalaması 49,5(34-62), üçü erkek biri bayandı. Olguları genel şikayeti kozmetik olsada bir olguda boyun hareket kısıtlılığı, bir olguda da öne eğilince nesef darlığından yakınmakta idi. Bayan olguda kitle suboccipital(ense) bölgesinde, iki olguda submandibüler, bir olguda ise supraclavikuler yerleşimli idi.Tüm olgular MRG ve USG ile değerlendirildi. Lezyon erkek olguların hepsinde subplatismal, bayanda subdermal yerleşimli idi. Bir olguda platismaya, strep kaslara ve SKM kasına invaze idi. Boyutları 45x12 mm ile 70x52 mm arasında değişikmekte idi. Tedavi ve prognoz: Tüm olgular genel anestezi ile uygun ekspojuru sağlayacak insizyon ile opere edildiler. Cerrahide lezyonların yerleşim bölgelerine göre boyunun damarsal ve sinirsel yapılarına dikkat edildi. Tüm kitleler enblok olarak eksize edildi. Herhangi bir sinir, damar yaralanması ve iyileşmede kozmetik soruna rastlanmadı. Potolojik incelemede bir olgu intrmusküler(invaziv) lipom, diğerleri basit lipom olarak rapor edildi. YORUM: Boyun lipomları boyunda yerleşimlerine göre şikayete neden olmakta ve cerrahi ile etkin olarak tedavi edilebilmektedir. Cerrahide lezyonun lokalizasyonu ve lipomun boyun katmanlarındaki invazyonu önem arz etmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-138

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale