Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Submandibuler Bölge Yerleşimli Schwannom
 

Submandibuler Bölge Yerleşimli Schwannom

Tekin M., Özdamar İ. O., Zenginkinet T., Acar Ö. G.

AMAÇ: Schwannom, schwan hücrelerinden kaynaklanan ve periferik sinir hücrelerini örten benign bir tümördür. Bu tümör genellikle soliter yerleşimlidir, kapsüllüdür ve yavaş büyüme özelliği gösterir. Ayrıca, bunların yaklaşık %50’si baş ve boyun bölgesinde lokalize olurlar. Bu makalede boyunda submandibuler lokalizasyonda nadir olarak görülenbir schwannom vakası sunuldu. Olgu Özellikleri: Yaklaşık bir aydır boyunda sağ tarafta çene altında şişlik şikayeti ile kliniğimize başvuran kadın hastanın muayenesinde boyun sağ tarafında submandibuler glanda yakın olarak sert ve fikse bir kitle tespit edildi. Bununla ilgili olarak gerekli araştırma işlemleri sonucunda kitlenin total olarak eksizyonu planlandı ve biyopsisinin histopatolojik sonucu schwannoma ile uyumlu bulundu. Hastanın yapılan boyun ultrasonografisinde (USG); Sağ submandibular gland komşuluğunda yaklaşık 3x3cm boyutlarında, sferik formda, santralinde milimetrk kistik nekrotik alanlar içeren, hipervasküler bir kitle/lenfadenopati? tespit edildi. Yapılan kontrastlı boyun magnetik rezonans görüntüleme(MRG) tetkikinde ise;Sağda 2A istasyonunda, submandibular glandın posteriorunda, glandı öne itmiş, ana karotid arteri laterale deplase etmiş, santralinde nekroz alanları bulunan, belirgin heterojen kontrastlanma gösteren, en büyük boyutları 32x24 mm, kraniokaudal uzanımı 3.5 cm olarak ölçülen, lenfadenopati? ile uyumlu kitle görüldü. Tedavi ve Prognoz: Hastaya genel anestezi altında yapılan boyun operasyonu ile kitle total olarak eksize edildi. Bugüne kadar düzenli kontrollere gelen hastada herhangi bir nükse rastlanmadı. YORUM: Bu yazıda, nadir görülen bir vaka olarak, boyun schwannoması klinik, radyolojik ve histopatolojik özellikleriyle, güncel literatür eşliğinde gözden geçirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-139

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale