Nazolabial Kist: Olgu Sunumu

Boyacı Z., Çelik Ö., Ateşpare A., Midi A.

AMAÇ: Nadir görülen nazolabial kist olgusunu sunmak tanı ve tedavi ile ilgili yaklaşımları literatür eşliğinde tartışmak. OLGU: Yirmibir yaşında kadın hasta 6 ay önce başlayan sağ üst dudak ve burun arasında şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. sağ kanin fossa lokalizasyonunda, sağ nazolabial sulkusu silen, anterior rinoskopide sağ nazal vestibül tabanında kabarıklığa yol açan ve burun pasajını inferiordan daraltan bir kitle saptandı. palpasyonla iyi sınırlı, yüzeyi düzgün, kısmen hareketli, fluktuasyon veren, yaklasık 1x1,5 cm’lik kitle mevcuttu. Bilgisayarlı tomografide; sağ maksiller sinüs ön duvarınnda 1,5x1,5 cm’lik kistik kitle saptandı. Tedavi ve prognoz:Genel anestezi altında sağ gingivobukkal sulkusun yaklasık 5 mm üzerinden sulkusa paralel 5 cm insizyon yapılarak mukozanın hemen altındaki kistik kitleye ulasıldı, kist keskin ve künt diseksiyonla çevre dokulardan ayrılarak eksize edildi. YORUM: Nazolabial kistler nadir görülen, nazolakrimal duktusun kalıntılarından ortaya çıkan odontojenik kökenli olmayan lezyonlardır. Genellikle estetik problemlere sebep oldukları için erken dönemde tanı konulabilmektedir. Tedavisinde, kist cidarının çıkarılamadığı durumlarda nüks olabileceği akılda tutulmalıdır

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-135

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale