Epiglotta Dermoid Kist: Olgu Sunumu

Ülkü Ç.H., Yücel H.

AMAÇ: Epiglottan kaynaklanan bir dermoid kist olgusunu, nadir görülen bir klinik tablo olarak sunmak, hastalığın karakteristiklerini, ayırıcı tanı ve tedavi yöntemlerini özetlenmek. Olgunun Özellikleri: 41 yaşında erkek hasta, bir yıldır mevcut olan boğuk ses ve yutkunma güçlüğü şikayeti ile kliniğimize müracaat etti. Endoskopik larenks muayenesinde epiglot sol-üst kenarından kaynaklanan ve sol priform sinüse uzanan 3.0x2.0 cm boyutlarında bir kitle belirlendi. Bilgisayarlı tomografide epiglotun sol süperolateralinde lokalize sol priform sinüs ve vallekulaya uzanan 3.0x2.0 cm boyutlarında yumuşak doku kitlesi izlendi. Tedavi ve Prognoz: Kitle genel anestezi altında, trans oral yaklaşımla plasma bıçağı kullanılarak eksize edildi. Histopatolojik inceleme dermoid kist olarak rapor edildi. Postoperatif period sorunsuz geçti. Operasyondan 6 ay sonra yapılan son kontrol muayenesinde, larengeal yapılar normal ve hasta asemptomatikti. YORUM: Epiglottan kaynaklanan dermoid kist son derece nadirdir. Ağrısız, yavaş büyüyen, kapsüllü bir lezyondur ve belirli bir hacme ulaşana kadar herhangi bir semptoma neden olmaz. Ana semptomları, boğuk ses, dispne ve yutkunma güçlüğüdür. Tedavi tam cerrahi eksizyon ile yapılır. Dermoid kist için nadir bir lokalizasyon da olsa, epiglotta gelişen lezyonlar için ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-133

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale