Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parafarengeal Bölgede Kafa Tabanına Uzanan Pleomorfik Adenom Olgu Sunumu
 

Parafarengeal Bölgede Kafa Tabanına Uzanan Pleomorfik Adenom Olgu Sunumu

Kibar E., Çolpan B., Sofiyev F., Asgerov A.

Giriş: Pleomorfik adenom tüm tükrük bezi tümörleri içerisinde en fazla görülen ve sıklıkla parotis bezini tutan bir tümördür. Ancak, baş boyun bölgesinde nadiren de parafarengeal alanda olmak üzere değişik lokalizasyonlarda gözlenebilirler. Olgu: Yirmidokuz yaşında erkek hasta 1 yıldır olan boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenede; sol parafarengeal bölgede yumuşak damak ve tonsili mediale doğru uvulaya kadar iten, bimanuel palpasyonda sert kıvamlı, düzgün yüzeyli, yaklaşık 5x6 cm boyutlarında kitle tespit edildi. Üzerindeki mukozada damarlanma artışı dikkati çekti. Boyunda patolojik boyutta lenfadenopati belirlenmedi. Hastanın bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde sol parafarengeal alanda 48*39*61 mm ebatlarında yoğun heterojen kontrast tutan lobüle, keskin konturlu ve pterigoid adeleleri iterek nazofarenks hava kolonunu soldan daraltan kafa tabanına uzanım gösteren kitle görüldü. MR anjiografi ile vasküler bir tümörden ayrımı yapıldı. Hastanın hemogram ve biyokimya değerleri normal idi. Kafa tabanına uzanan düzgün yüzeyli kitle cerrahi olarak trans-servikal yaklaşımla total çıkarıldı. Hastanın postoperatif takiplerinde nüksü olmadı. Sonuç: Parafarengeal alanda tümör görülme olasılığı oldukça düşüktür. Parafarengeal tümörler yavaş büyürler ve sıklıkla asemptomatik olurlar. Ancak büyük boyutlara ulaştıklarında semptomatik hale gelebilirler. Parafarengeal alanda görülen düzgün yüzeyli kitlelerin ayırıcı tanısında parotis bezi kaynaklı bir pleomorfik adenom olabileceği akılda tutulmalıdır. Yazımızda nadir görülen parotis bezi derin lobu kaynaklı bir parafarengeal pleomorfik adenom olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-136

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale