Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Dilde Çok Nadir Bir Tümör: Alveolar Soft-Part Sarkom
 

Dilde Çok Nadir Bir Tümör: Alveolar Soft-Part Sarkom

Öztürk M., Ağır H., Erdoğan S., Mutlu A.

AMAÇ: Alveolar soft-part sarkom dilde oldukça nadir görülen mezenkimal doku kaynaklı bir malign tümördür. Sıklıkla ekstremite yerleşimli olan bu malign tümörler nadir olarak baş boyun bölgesinde de izlenmektedir. Bu makalemizde dilde kitle yakınması ile başvuran 12 yaşındaki bayan hasta sunulmaktadır. Olgunun Özellikleri: Tekrarlayan ince iğne biyopsiler ile tanı konulamadı. İnsizyonel biyopsi sonrasında alveolar soft-part sarkom tanısının konularak yapılan Mr ve Bt görüntülemeler ile yapılan evreleme sonucu evre 1 olarak değerlendirildi. Tedavi ve Prognoz:Dil yerleşimli lezyonun uygun cerrahi sınırlarda total eksizyonu yapıldı. 2 yıllık süreçte kemoterapi ve radyoterapi uygulanmadan nüks ya da metastaz bulguları izlenmedi. Genellikle yerleşim yeri nedeniyle geç tanı konulan ve uzak metastaz yapması nedeniyle ileri evre olan ve kötü prognoz gösteren tümörlerdir. Bizim sunduğumuz ve erken dönemde tanı alan hasta uygun tedavi sonrası iyi prognoz göstermiştir. YORUM: Çocukluk çağında görülen ve baş boyun bölgesininde nadir hastalığın tanı ve tedavi süreci hasta ailesi izni alınarak tartışlmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-147

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale