Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Bir Olgu: Nazal Kavite Amelanotik Melanomu
 

Nadir Bir Olgu: Nazal Kavite Amelanotik Melanomu

Yener M., Yılmaz M., Dağ H., Yılmaz Z. Y., Tarhan Ö.

AMAÇ: Malign melanomun bir alt tipi olan amelanotik melanom baş boyun bölgesinde nadiren rastlanan vakalardan olup, nazal kavite veya oral kavitede rastlanabilen kötü prognozlu tümörlerden biridir. OLGU: Bu makalede kliniğimize burun tıkanıklığı ve epistaksis ile bavuran 71 yaşındaki kadın hastadan bahsedilecek olup, paranazal BT ve MRG ile sağ maksiller sinüsü dolduran, frontoethmoid resese ve nazal kaviteye uzanan kitlesi olduğu ve punch biyopsi ile amelanotik melanom olduğu tespit edilen kitlenin geniş cerrahi eksizyon ve adjuvan radyoterapi ile uygulanan tedavisi tartışılacaktır. YORUM: Mukozal malign melanomun prognozu ile ilgili güncel veriler de tartışmaya dahil edilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-148

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale