Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Yumuşak Damakta Epitelyal-Myoepitelyal Karsinom
 

Yumuşak Damakta Epitelyal-Myoepitelyal Karsinom

Yaşar H., Acar G., Taylan İ., Şalviz M., Özkul M.H., Açıkalın M. R.

AMAÇ: Tükrük bezinin nadir görülen malignitelerinden olan epitelyal-myoepitelyal karsinomun tanı, tedavi ve izlemi konusunda bir farkındalık oluşturmak. Olgunun Özellikleri: 45 yaşında erkek hasta damakta 10 yıldır var olan son 1 yılda hızla büyüme gösteren kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde yumuşak damak sol yarımında yaklaşık 4*4 cmlik kitle mevcuttu. Boyun muayenesinde palpable lenf nodu saptanmadı. Hastaya yapılan paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde orofarenks hava kolonunu sol yandan daraltan 2.5x3 cm boyutlarında heterojen kontrast tutulumu gösteren santral kesimi hipodens karakterde palatum molleye ait kitle lezyonu mevcuttu. Çevre kemik yapılar normal sınırlarda izlenmekteydi. Kitleye yapılan İİAB sonucunda ön planda tükrük bezi tümörü düşünülmekle birlikte benign-malign ayrımı yapılamadığından kitlenin eksizyonu önerildi. Tedavi ve Prognoz: Tükrük bezi tümörü ön tanısıyla, kitle eksize edildi. Yumuşak damakta oluşan defekt primer olarak onarıldı. Patolojik tanı epitelyal-myoepitelyal karsinom olarak rapor edildi. Tümörün kapsüllü olmakla birlikte kapsülü aşıp çevre yumuşak dokuya infiltre odakları olduğu ve birkaç odakta cerrahi sınıra bitişik olduğu belirtildi. Bunun üzerine hastaya postoperatif 33 seans radyoterapi uygulandı. Hastanın 6 aylık takiplerinde herhangi bir problem görülmedi. YORUM: Tükrük bezi tümörlerinin %1 ini oluşturan epitelyal-myoepitelyal karsinom, lokal invazyon gösteren, sık nüks eden bir tükrük bezi tümörüdür. En sık parotis bezinde görülmekle beraber damakta bulunması oldukça nadirdir. Tedavinin temelini cerrahi eksizyon oluşturmakla beraber, postoperatif radyoterapi özellikle temiz cerrahi sınırdan emin olunmayan vakalarda verilmelidir. Her ne kadar düşük gradeli bir tümör olarak kabul edilse de hastaların yakın ve uzun süreli takipleri gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-145

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale