Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Rinofima Sekonder İyileşme İle Tedavi
 

Rinofima Sekonder İyileşme İle Tedavi

Gökçe G., Ertugay K. Ç., Server A. E.

AMAÇ: Rinofima, burun cildinin sebase yapılarının benign hipertrofisi ile seyreden, yavaş ilerleyerek burnun hem fonksiyonunu hem de görünümünü bozan, etyolojisi bilinmeyen inflamatuar bir hastalıktır. Rinofimanın gerçek tedavisi cerrahidir. Cerrahi sırasında patolojik kitlenin tamamen çıkarılması gerekir. Çıkarılan bölgede oluşan lezyonun düzeltilmesi için genellikle deri grefleri kullanılır. Deri grefti tam kalınlıkta olduğunda donör alanın primer dikiş tekniği ile kapatılması gerekir. Çalışmamızda sunduğumuz vaka greft alınmasını kabul etmediği için sekonder iyileşmeye bırakıldı. Literatürdeki diğer vakalarla kıyasladığımızda kozmetik açıdan kabul edilebilir boyuttaydı. Olgunun Özellikleri: 73 yaşında erkek hasta burun ağrısı ve burun ucunda şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yaklaşık 3 yıl önce burun ucunda ağrı şikayeti başlamış. Zamanla burun ucunda büyüme olmuş. Alkol, sigara, ilaç kullanımı, sistemik hastalık ve allerji öyküsü yoktu. Yapılan muayenesinde inspeksiyonla burun ucunda büyüme, mor renkli değişiklik vardı. Nasal tip genişlemiş, alar kanatlar kalınlaşmıştı. Burun ucundaki lezyondan insizyonel biopsi alındı. Patoloji raporu muayene ile uyumlu olarak rinofima şeklinde geldi. Tedavi ve Prognoz: hastaya rinofima eksizyonu planlandı. Oluşacak lezyonun kapatılması için greft alınması önerildi ancak hasta kabul etmedi. Genel anestezi altında burun ucundaki rinofima bölgesinde alar kartilajların perikondriumu korunucak şekilde kolumellar, alar kıkırdak üstü ve tip bölgesindeki patolojik doku çıkarıldı. Oluşan lezyon üzeri antibiyotik emdirilmiş gazla kapatılarak sekonder iyileşmeye bıkarıldı. Lezyon bölgesine üç gün süreyle kurutma makinası uygulandı. Gazlı bezin kuruyan bölgeleri kesildi. Hasta üç gün sonara taburcu edildi. Kontrollerinde gazlı bezin kuruyan bölgeleri kesildi. Onbeşinci günde gazlı bez tamamen alındı. Burun bucu hipertrofik görünümdeydi. Altıncı ay kontrolünde defekt bölgesi düzelmiş, kozmetik açıdan kabul edilebilir durumdaydı. YORUM: Rinofimanın altın tedavisi cerrahi eksiyondur. Cerrahi eksizyon bir kısım cilt eklerini koruyarak kısmi (tanjansiyel eksizyon); ya da tutulan cildin tümü (komplet eksiyon) çıkarılarak yapılır. Cerrahi sırasında patolojik kitlenin tamamen çıkarılması gerekir. Uygun derinlikte yapılan eksizyon uygulaması kolay, çok deneyim istemeyen bir uygulamadır. Ancak oluşan defektin kapatılması için sıklıkla deri greftleri kullanılır. Greftin alınması cerrahi deneyim ve ekipman gerektirir. Ayrıca greftin alındığı bölge de ikinci bir yara bölgesidir. Rinofimanın çıkartılmasıyla oluşan lezyonu sekonder iyileşmeye bırakmak tedavi için bir yaklaşım olabilir. Kozmetik açıdan olumlu sonuçları olan bu yaklaşımda uzun dönem takiplerde rinofimanın nüks etip etmeyeceği görülecektir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-137

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale