Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Rastlanan Bir Olgu;Supraklavikular Bölgede Ekrin Hidrokistoma
 

Nadir Rastlanan Bir Olgu;Supraklavikular Bölgede Ekrin Hidrokistoma

Taş A., Altekin İ., Aslan Z., Sarıkaş N.

AMAÇ: Hidrokistomalar ekrin ya da apokrin olabilen derinin nadir, benign, kistik lezyonlarıdır ve sık olarak baş ve boyun bölgesinde bulunurlar. Bizim olgumuzda rastlanan ekrin hidrokistoma; daha az görülen bir lokalizasyonda, daha büyük boyutta olması ve boynun diğer kitleleri ile ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması amacıyla bu olgu sunulmuştur. Olgunun Özellikleri: Kliniğimize 40 gündür, sağ supraklavikular bölgede şişlik şikayeti ile başvuran 39 yaşındaki bayan hastada fizik muayenede 2x1 cm, mobil, ağrısız, hafif yumuşak kitle mevcuttu ve deri üzerinde renk değişikliği yoktu. Tedavi ve Prognoz: Kitle eksploratif cerrahi ile çıkartıldı. Patoloji ekrin hidrokistoma geldi. Hastanın postoperatif beşinci ayındaki kontrollerine kadar olan süre içinde nüks bulgusu saptanmadı, hastanın herhangi bir şikayeti olmadı, komplikasyon gözlenmedi. YORUM: Hastamızda saptanan bu lezyonun diğer ekrin hidrokistomalara göre daha az görülen bir lokalizasyonda ve büyük boyutta olması nedeniyle boynun diğer kitleleri ile ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-152

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale