Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Larenkste Nadir Görülen Hemanjiom İle Nazofarenkste Paragangliom Saptanan Olgu Sunumu
 

Larenkste Nadir Görülen Hemanjiom İle Nazofarenkste Paragangliom Saptanan Olgu Sunumu

Karaman E., Sarı E., Yollu U., Tarhan Ö., Guliyev J.

AMAÇ: Hemanjiomlar, en sık görülen vasküler tümördürlerdir ve olguların %60’ı baş boyun bölgesinde görülür. Larenkste görülmesi nadirdir. Genellikle çocukluk çağında görülür ve özellikle subglottik alana yerleşerek stridor ve dispneye neden olur. Larenks hemanjiomları erişkinde nadirdir ve genellikle glottik ve supraglottik bölgeye yerleşirler, ses kısıklığı, dispne ve disfaji şikayetlerine neden olurlar. OLGU: 45 yaşında erkek hasta iş yerine vermek üzere sağlık raporu için dış merkezde çekilen baş boyun görüntülemesi sonrası insidental olarak saptanan sağ vokal kordu tutup posterior komissürü katederek sol vokal korda doğru uzanım gösteren, larenks pasajında daralmaya neden olan, vallekula ve priform sinüsü kaplayan ipsilateral süperior tiroid arter tarafından beslenme gösteren hemanjiom saptanmış. Çekilen beyin ve boyun MR'da nazofarenks sol yarımında retrofarengeal yerleşimli ipsilateral farengeal arter tarafından beslenen paragangliomayla uyumlu kitle saptanmış. Hastanin nefes darlığı, ses kısıklığı gibi herhangi bir şikayeti yoktu. Hastanın yapılan 2 yıllık kontrolünde kitlede herhangi bir progresyon saptanmadı. 2 yıllık kontrol sürecinde hastada yeni ortaya çıkan bir şikayet saptanmadı. Girişimsel radyoloji konsulte edilen hastaya kitlenin büyüklüğünden ve ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan dolayı herhangi girişimsel bir işlem düşünülmedi. YORUM: Kitlenin büyük olması, hastanın yaşının genç olması ve solunum sıkıntısı ve organ kaybına neden olabilcek olası komplikasyonlardan dolayı cerrahi prosedür uygulanmayan ve takibe alınan bu olguyu literatürler eşliğinde sunmaktayız.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-154

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale