Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İntralingual Dublikasyon Kisti Olgu Sunumu
 

İntralingual Dublikasyon Kisti Olgu Sunumu

Yazıcı H., Sarıkaya Y., Doğan S., Karataş M., Kaskalan E., Bayraktar E.

AMAÇ: Duplikasyon kistleri oral kavite ile anüs arasında herhangi bir yerde ortaya çıkan, çocuklarda nadir görülen ancak erişkinlerde daha da seyrek görülen kitlelerdir. Ayırıcı tanıda dermoid kist, hemanjioma, lingual tiroid, mukosel/ ranula, lenfoepitelyal kist, kistik higroma, tiroglossal dukt kisti, epidermoid kist ve teratom akılda tutulmalıdır. Kesin tanı cerrahi eksizyon ile konulmaktadır. Olgunun özellikleri: 18 yaşında bayan hasta dilde kitle şikayeti ile kbb polikliniğinde değerlendirildi. hastanın yapılan muayenesinde dil anterior 1/3 kısmında kistik lezyon tespit edildi. Tedavi ve prognoz: Genel anestezi altında opere edilen hastanın dil 1/3 lük kısmında yerleşen kistik kitle total olarak eksize edildi. operasyon komplikasyonsuz olarak tamamalandı. histopatolojik olarak incelenen spesmen sonucunda tanı duplikasyon kisti olarak raporlandı. hastanın postop 6 aylık takiplerinde nüks izlenmedi. YORUM: Duplikasyon kistleri ağız içinde oldukça nadir görülen kitlelerdir. Dilde ve ağız içinde görülen kitlelerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gerekir. kesin tanı ve tedavisi cerrahi olarak total eksizyondur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-153

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale