Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Prostat Ca - Tiroid Gland Metastazı: Vaka Sunumu
 

Prostat Ca - Tiroid Gland Metastazı: Vaka Sunumu

Ünsal Ö., Coşkun B. U., Dizdar K. S., Kızılkaya O. H., Figen M., Selvi N.

AMAÇ: Tiroid glanda metastaz yapan kanser türleri arasında en sık karşımıza çıkan böbrek, akciğer, meme, GİS tümörleri, baş boyun bölgesinin squmaz hücreli kanserleri ve malign melanomdur. Prostat kanserinin en sık metastaz yaptığı organlar ise bölgesel lenf nodları, kemik, akciğer, mesane ve adrenal glanddır. Prostat kanserinin tiroid metastazı oldukça nadir görülmektedir. Bu vaka sunumunda prostat kanseri öyküsü bulunan, boyunda kitle şikayeti gelişen ve PSA seviyeleri normal olan hastada tiroid gland metastazı saptanması anlatılmaktadır. Bu bildiride tiroid metastazı olarak karşımıza gelen prostat karsinom vakasını klinik, radyolojik ve patolojik olarak tartışmayı amaçladık. Olgunun özellikleri: Aralık 2011 tarihinde prostat adenokarsinom (gleason 7(4+3)) tanısı konan ve hormonoterapi uygulanan 60 yaşında erkek hastanın boyunda kitle şikayeti gelişmesi üzerine onkoloji kliniğince Aralık 2012 tarihinde çekilen PET-CT’sinde internal iliac lenf nodları, karaciğer, akciğer ve tiroid glandda artmış FDG tutulumu saptanmıştır. Hastanın bu dönemde gönderilen PSA seviyelerinin normal gelmesi üzerine farklı bir malignine odağı araştırılmak amacı ile multiple biyopsiler planlanmıştır. Karaciğerde ve akciğerde bulunan lezyonlardan yapılan biyopsi incelemelerinde malign hücre görülmemiştir. Tiroid glanda yönelik yapılan ultrasonografik incelemede sol tiroid lobunda 43x17 mm boyutunda nodüler lezyon saptanmış, yapılan İİAB sonucu önemi belirsiz atipi olarak gelmiş ve hastaya İİAB tekrarı planlanmıştır. Kitlenin hızla büyüdüğü fark edilerek kontrol ultrasonografi yapılmıştır. Kontrol ultrosongrafisinde tiroid gland sol lobdan posterior servikal üçgene uzanan 59x23 mm boyutlarında kitlesel lezyon saptanmıştır. Hastanın çekilen Boyun MR’ında sol tiroid lobundan posterior üçgene uzanan kitlenin boyutlarının 75 mm ye ulaştığı, karotis arteri çevrelediği, ösefagus ve trakeaya bası oluşturduğu görülmüştür. Tarafımıza konsulte edilen hastada anaplastik tiroid kanserinden şüphelenilmiştir. Yapılan İİAB sonucu belirgin pleomorfizm göstermeyen atipik hücreler olarak gelmiştir. Kitledeki hızla büyüme nedeniyle solunum yolunu güvence altına almak için tarafımızca hastaya trakeotomi açılmış ve kitleden insizyonel biyopsi alınmıştır. Patoloji preparatlarının immün boyama sonucu ile prostat ca adenokarsinom metastazı tanısı konulmuştur. Tedavi: Hastaya radyo- kemoterapi planlanması üzerine onkoloji bölümüne devredilmiştir. 16 gün süreyle radyoterapi uygulanan hastanın kliniğinin kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma devredilmiştir.Yoğun bakımda takip edilen hasta kardiyopulmoner yetmezlik nedeniyle kaybedilmiştir. YORUM: Prostat ca tiroidin metastatik hastalıkları arasında nadir bir vaka olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiroid malignitelerinde İİAB ile tanıda zorluklar yaşanabilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-150

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale