Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Servikal Tüberküloz Lenfadenit Olgusu
 

Servikal Tüberküloz Lenfadenit Olgusu

Güven M., Mermer H., Yılmaz S. M., Kaymaz R.

AMAÇ: Çalışmamızın amacı, histopatolojik olarak kesin tanısı konularak 4 ay antitüberküloz tedavi almasına rağmen kliniğinin gerilemeyerek fistülizasyona gitmesi nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız bir olgunun sunulması ve servikal bölge tüberküloz lenfadenit ile ilgili literatürün gözden geçirilmesidir. Olgunun özellikleri: Kırk bir yaşında kadın hasta yaklaşık 6-8 aydır boyunda şişlik, kızarıklık ve son 1 aydır şiş olan bölgeden kokulu akıntı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hasta daha önce yapılan insizyonel biyopsi sonucu histopatolojik olarak tüberküloz tanısı almıştı. Tedavi ve prognoz: Dört ay antitüberküloz tedavisi almasına rağmen kliniği gerilemeyen ve fistülize olan hastaya genel anestezi atında, lenf nodu diseksiyonu ve abse drenajı yapıldı. Postoperatif antitüberküloz tedavisi de alan hastanın kliniği düzeldi ve takibinde herhangi bir nükse rastlanmadı. YORUM: Kişiye solunum yoluyla enfekte damlacıkların inhalasyonu ile bulaşan tüberküloz, başta akciğeri tutmakla birlikte lenfojen, hematojen ve direkt yayılımla lenf düğümleri, plevra, böbrek, kemik ve eklemler, meninks, beyin, periton olmak üzere tüm organ ve dokuları tutabilmektedir. İkincil olarak nazofarenks ve tonsilde balgamla kontamine olarak veya primer üst solunum yolu tüberkülozu nedeniyle boyun lenf nodlarına yayılabilmektedir. Servikal bölgede görülen lenf nodu tüberkülozu, ekstrapulmoner tüberkülozun en sık görülen formudur. Tüberküloz lenfadenit tedavisinde kemoterapi esastır. Cerrahi rekürrens ve fistülizasyona neden olabilmesi sebebiyle daha çok ilerlemiş ve dirençli vakalarda, fistülizasyon varlığında ve tanı amaçlı olarak yapılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-159

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale