Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sert Damakta Anjiomyolipom; Olgu Sunumu
 

Sert Damakta Anjiomyolipom; Olgu Sunumu

Alataş N., Kılınç M., Görgülü H. M., Kocacan N. F., Koç E., Uçar E., Güzelkara F., Gürcüoğlu S. S.

AMAÇ: Anjiomyolipom, matür yağ hücreleri,düz kas dokusu ve kan damarlarının değişik oranda neoplastik dejenerasyonuyla seyreden benign bir tümördür. En sık böbrekte görülmekte olup oral kavitede görülmeleri oldukça nadirdir. Çoğu olguda tüberosklerosis ile birliktelik gösterir. Damakta kitle görünümü özellikle pleomorfik adenom gibi benign tümörler ve diğer damakta oluşabilecek malign mezenkimal tümörler ile ayrımı gereklidir. Böbrekte görülen anjiomyolipom invaziv seyirli, rekürrens gösterebilirken; oral kavitede görülen formu geniş cerrahi eksizyon ile iyi huylu seyretmektedir. Bu vaka takdiminde damakta kitle şikayeti ile kliniğimize başvuran anjiomyolipomlu bir olgu sunulmuş, klinik bulguları, preoperatif değerlendirilmesi ve tedavi prensipleri tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-162

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale