Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotis Bezinde Multiple Nükslerle Seyreden Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu
 

Parotis Bezinde Multiple Nükslerle Seyreden Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu

Dere H., İkincioğulları A., Özcan K. M., Köseoğlu S., Çetin A. M., Sazak C. F.

AMAÇ: Literatürde bildirilen değişik nüks oranları ve malign transformasyon özelliği nedeniyle rekürren pleomorfik adenomlara klinik yaklaşım önem taşımaktadır.Tümörün kendine ait özellikleri, preoperatif değerlendirme, uygulanan cerrahinin tipi ve cerrahi teknik PA’ların nüks etmesinden sorumlu tutulmaktadır. Bu olgu sunumunda pleomorfik adenom nedeniyle 4 kez cerrahi uygulanan hasta literatür eşliğinde sunulmuştur. Olgunun özellikleri: 33 yaşında erkek hasta daha önce plemorfik adenom nedeniyle 3 kez dış merkezde opere olan ve tekrar nüks gelişen hasta, dördüncü kez opere edilerek radyoterapiye yönlendirilmiştir. Hastanın yedi yıllık takiplerinde nüksü veya rezidü tümörü düşündürecek semptom ve bulguya rastlanılmamıştır. Tedavi-prognoz:: Parotiste PA nedeniyle dört kez cerrahi tedavi uygulanan, üç kez nüks eden ve son cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi alan, normal fasiyal sinir fonksiyonları ile hastalıksız uzun süre takip edilmiştir. Takiplerinde nükse ait semptom ve bulgulara rastlanılmamıştır. YORUM: Tükrük bezi tümörleri içinde en sık görüleni pleomorfik adenomdur (PA). Parotis tümörleri içinde de %75 lik görülme sıklığı ile ilk sırada yer almaktadır Parotis yerleşimli pleomorfik adenomlar rekürens gösterebilir.Malign transformasyon görülebilir. Nüks sonrası uygulanacak tedavinin seçimi fasiyal sinir fonksiyonlarının normal olduğu hastalıksız bir yaşam için önem taşır. Radyoterapi de tedavi şeçimlerinden birtanesidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-157

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale