Parotis Derin Lob Onkositoması

Aksoy S., Yıldırım N., Zorlu A., Kucur C., Külekçi S.

AMAÇ: Onkositoma genellikle parotis bezi kaynaklı, mitokondriden zengin onkositomların oluşturduğu nadir görülen tükrük bezi neoplazmıdır. Kadın ve erkekte eşit sıklıkta olmak üzere en sık altıncı dekatta görülür. Malign dejenerasyon sık değildir. Genellikle parotis bezi yüzeyel lobunda ağrısız kitle şeklinde kendini gösterir. Fasiyal sinir korunarak yapılan parotidektomi ideal tedavidir. OLGU: Olgumuz tek taraflı parotis kitlesi nedeniyle başvuran 70 yaşında erkek hastadır.Yaklaşık 3 yıldır kulak önünde şişlik tarifeden hastanın kitlesi son bir yılda giderek büyümüş. Preoparatif kontrastlı tomografide sınırları net belirlenemeyen, nekrotik alanlar içeren kitle şeklinde saptanmıştır. Sintigrafide Tc-99 m tutulumu olmayan kitlenin iğne biyopsisi onkositom lehine yorumlanmıştır. Süperfisiyal parotidektomi planlanmasına rağmen intraoperatif derin lob tutulumu saptanması üzerine hastaya fasiyal sinir korunarak total parotidektomi uygulandı.Postoperatif patoloji sonucu onkositom olarak yorumlandı.Hastanın 1 yıllık takiplerinde yineleme izlenmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-164

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale